Assen uitlijnen met de laser

Assen uitlijnen met ervaring en met de modernste meettechniek

U hebt nog vragen?

U hebt nog vragen?
Ons adviesteam
is u graag behulpzaam.

Naar het contactformulier

 

 

Asuitlijningen met ervaring en met de modernste techniek

Kosten voor reserveonderdelen en ongeplande uitval van installaties reduceren

  • Meten van assen van roterende installaties
  • Cardanassen
  • Gekoppelde machines van roterende installaties
  • Machinebewegingen
  • Bepaling van de thermische groei
  • Fundatiebewegingen.


Een nauwkeurige uitlijning van de assen van roterende installaties is belangrijk om machinebewegingen en slijtage aan de lagers en dichtingen te minimaliseren.

Een nauwkeurige uitlijning van de assen van roterende installaties is belangrijk om machinetrillingen en slijtage aan lagers en dichtingen te minimaliseren.

Ons Machinery Service-Team voert voor u asuitlijningen uit met behulp van onze eigen producten. De installaties kunnen horizontaal of verticaal – bijv. loodrecht - gemonteerd en uit meerdere niveaus samengesteld zijn. Voor het meten van gekoppelde machines bestaande uit motor, drijfwerk en aan te drijven aggregaat bijvoorbeeld kunnen de eisen reeds heel gecompliceerd zijn, zoals bij invoeren van de noodzakelijke machine-afmetingen. Daarom voeren wij voor u graag alle taken aangaande het opnemen en analyseren van de gegevens uit. U kunt zich helemaal op het uitvoeren van correcties concentreren die wij idealiter direct nadat u ze uitgevoerd hebt, voor u kunnen nameten. Vervolgens geven wij u de volledige documentatie over de toestand van de installatie vóór en na de correcties.


Bij de bedrijfstoestand van sommige installaties moet rekening worden gehouden met een verandering van de positie van de assen die gemeten moeten worden. Dit kan door een koppeloverdracht veroorzaakt zijn of door de thermische groei van bijv. een motor. Als u de betreffende parameter uit de documentatie niet kent, kunnen wij de thermische groei eventueel met PERMALIGN of ROTALIGN Ultra iS voor u bepalen. De gemeten waarden worden dan door ons direct als richtlijn in de meetwaarden voor de asuitlijning gebruikt.