Gegevensbescherming

Verklaring inzake gegevensbescherming
PRUFTECHNIK DIETER BUSCH AG is verheugd over uw bezoek aan deze website en uw interesse in de producten en diensten van het merk PRUFTECHNIK.

Inhoud
1. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens   
2. Gebruik van persoonlijke gegevens voor marketing- en reclamedoeleinden   
3. Gebruik van cookies   
4. Verzameling en verwerking van gebruiksgegevens, gebruik van tracking tools   
5. Veiligheid van uw persoonlijke gegevens       
6. OPENBARE PROCEDUREDOCUMENTATIE van PRUFTECHNIK DIETER BUSCH AG conform § 4e van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG)   
7. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming   


1. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens
In principe kunt u deze website gebruiken zonder dat er persoonlijke gegevens worden verzameld. In sommige gevallen hebben we echter toch persoonlijke gegevens van u nodig, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier, bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, het aanmelden voor onze seminars of het verzenden va uw sollicitatiegegevens en -documenten. Hiertoe verzamelen we in zoverre voor de respectievelijke doeleinden nodig onder andere uw voor- en achternaam, uw contactgegevens en uw e-mailadres. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens vindt in ieder geval alleen op basis van vrijwilligheid plaats. De door u via deze website ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor de betreffende doeleinden verwerkt. Persoonlijke gegevens die via deze website zijn verzameld, worden niet aan derden doorgegeven. Afwijkend hiervan vindt overdracht van persoonlijke gegevens aan geautoriseerde overheidsinstellingen en autoriteiten alleen plaats in het kader van wettelijke informatieverplichtingen of wanneer wij vanwege een rechterlijk bevel verplicht zijn om informatie te verstrekken. Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra ze voor de vervulling van het doel van opslag niet meer nodig zijn, tenzij dit in strijd is met juridische, wettelijke of contractuele bewaartermijnen.

2. Gebruik van persoonlijke gegevens voor marketing- en reclamedoeleinden
Wij zullen uw persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld alleen gebruiken voor marketing- of reclamedoeleinden indien u ons hiervoor toestemming geeft en voor zover dit in overeenstemming met de wettelijke vereisten is. Bovendien kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketing- of reclamedoeleinden via een schriftelijke bericht naar XXX PRUFTECHNIK Dieter Busch AG, Oskar-Messter-Str. 19-21, 85737 Ismaning of telefonisch via tel. +49 89996160 of per e-mail aan info(at)pruftechnik.com.

3. Gebruik van cookies
Deze website maakt gebruik van cookies; er worden echter geen persoonlijke gegevens in de cookies opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw internetbrowser lokaal op uw computer worden opgeslagen. U kunt mogelijk niet van alle functies van deze website gebruikmaken wanneer u het gebruik van cookies in uw browser hebt gedeactiveerd.

4. Verzameling en verwerking van gebruiksgegevens, gebruik van tracking tools
Gebruiksgegevens worden via deze website uitsluitend verzameld voor statistische doeleinden, optimalisatie van de website en opsporing en vervolging van storingen of misbruik van onze online diensten of telecommunicatiediensten en -apparatuur. Gebruiksgegevens zijn in dit verband bijvoorbeeld de datum en tijd van het openen van deze website, de gebruikte browserversie en de tijd die op deze website wordt besteed. Hierbij worden geen gebruiksprofielen gemaakt.
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikte zogenoemde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere Verdragsluitende Staten betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internet aan de eigenaar van deze website te verstrekken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u dan niet in staat zult zijn om alle functies van deze website volledig te gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de hiervoor beschikbare browser-plug-in via deze link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) te downloaden en te installeren.
U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-Out-cookie geplaatst waarmee toekomstige registratie van uw gegevens bij bezoek op deze website wordt verhinderd:

 

 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html en op https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "anonymizeIp" is uitgebreid om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenoemde "IP masking") te garanderen.

5. Veiligheid van uw persoonlijke gegevens
PRUFTECHNIK beschermt uw persoonlijke gegevens tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en openbaring. PRUFTECHNIK wijst er echter op dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) veiligheidsrisico's met zich kan meebrengen. Volledige bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen ongeoorloofde toegang door derden is derhalve niet volledig mogelijk.

6. OPENBARE PROCEDUREDOCUMENTATIE van PRUFTECHNIK DIETER BUSCH AG conform § 4e van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG)

Versie 05/2015

6.1 Naam van de verantwoordelijke instantie
PRUFTECHNIK DIETER BUSCH AG

6.2 Directie en andere personen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking
Dr. Sebastian Busch, directie
Dr. Thomas Rohe, directie
Marco Falger, hoofd gegevensverwerking

6.3 Adres van de verantwoordelijke instantie
PRUFTECHNIK DIETER BUSCH AG
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning

6.4 Doel van het verzamelen, verwerken of gebruiken van gegevens
Het zakelijke doel van PRUFTECHNIK DIETER BUSCH AG en de gelieerde bedrijven van de PRUFTECHNIK-ondernemingsgroep is de ontwikkeling en productie van hightech meet- en testsystemen voor oplossingen op het gebied van machine-uitlijning, machinebewaking, service en testen van materialen met betrekking tot industrieel onderhoud en kwaliteitsborging. Het productportfolio is gericht op vroegtijdige diagnose en bewaking van machines om stilstand van machines preventief tegen te gaan. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd voor de bovengenoemde zakelijke doeleinden. Bovendien worden persoonlijke gegevens voor het doel van klant-, leverancier-, werknemer- en kandidaatbeheer en -ontwikkeling verzameld, verwerkt of gebruikt.

6.5 Beschrijving van de betreffende personengroepen en de daarmee verband houdende gegevens of gegevenscategorieën
De betreffende personengroepen en de daarmee verband houdend verzamelde, verwerkte of gebruikte gegevenscategorieën komen voort uit de onder 6.4 genoemde doelen. Dit zijn:
geïnteresseerden, gegevenscategorieën bijvoorbeeld voornaam, naam, titel, bedrijfsaffiliatie, functie, zakelijke adresgegevens, zakelijke contactgegevens, gegevens van elektronische of schriftelijke communicatie.
klanten, gegevenscategorieën bijvoorbeeld voornaam, naam, titel, bedrijfsaffiliatie, functie, zakelijke adresgegevens, zakelijke contactgegevens, gegevens van elektronische of schriftelijke communicatie.
leveranciers, gegevenscategorieën bijvoorbeeld voornaam, naam, titel, bedrijfsaffiliatie, functie, zakelijke adresgegevens, zakelijke contactgegevens, gegevens van elektronische of schriftelijke communicatie.
medewerkers en kandidaten, gegevenscategorieën bijvoorbeeld voornaam, naam, titel, functie en activiteiten, privé-adresgegevens, privé-contactgegevens, inkomstenbelastinggegevens, sociale gegevens, gegevens over carrière, opleiding of kwalificaties, leeftijd, bankrekeningnummer, gegevens van elektronische of schriftelijke communicatie.

6.6 Ontvangers of categorieën ontvangers van wie de gegevens kunnen worden meegedeeld
Overheidsinstanties bij dwingende wettelijke bepalingen, externe lasthebbers bij verwerking van opdrachtgegevens in overeenstemming met § 11 BDSG, leveranciers en gelieerde bedrijven van PRUFTECHNIK DIETER BUSCH AG voor zover dit voor de onder 6.4 genoemde zakelijke doelen is vereist.

6.7 Standaardtermijnen voor de verwijdering van de gegevens
De persoonlijke gegevens worden verwijderd na verstrijken van de wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijnen. Indien deze termijnen niet gelden voor de persoonlijke gegevens, worden ze verwijderd wanneer de onder 6.4 genoemde doelen zijn vervallen.

6.8 Geplande gegevensoverdracht naar derde landen
Voor zover vereist voor de afwikkeling van de bovengenoemde zakelijke doelen, worden persoonlijke gegevens aan overheidsinstanties, leveranciers en gelieerde bedrijven of instanties van PRUFTECHNIK DIETER BUSCH AG in derde landen doorgegeven.

Einde van de OPENBARE PROCEDUREDOCUMENTATIE van PRUFTECHNIK DIETER BUSCH AG

7. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming
Bij vragen of suggesties met betrekking tot de bescherming van gegevens neemt u contact op met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming, de heer Florian Labitzke, TÜV SÜD Sec-IT GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München.