Onderneming

PRÜFTECHNIK - Tot de middenstand behorend, wereldwijd, klantgericht

Tot de middenstand behorend, wereldwijd, klantgericht

Wereldwijd werken meer dan 600 medewerkers in verschillende business units voor PRUFTECHNIK. Bijna de helft van onze medewerkers zijn werkzaam op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, het aandeel academici ligt bij ca. 50% en is dus ook zeer hoog.

De business units van de PRUFTECHNIK handelen op eigen verantwoordelijkheid en profiteren van de centrale diensten van een overkoepelende holding. Dankzij deze slanke organisatiestructuren is de PRUFTECHNIK-groep in staat om flexibel en efficiënt op de wereldmarkt te opereren. Het hoge exportaandeel - altijd al een kenmerk van technische kwaliteitsproducten - kon door de uitbreiding van de vertegenwoordigingen en dochterondernemingen op alle continenten worden versterkt. Tegenwoordig bedraagt dit aandeel ca. 75% van de totale productie.

Vanwege de vele internationale vestigingen zijn onze medewerkers vaak al ter plaatse aanwezig waar ze nodig zijn. Door deze wereldwijde en tegelijk lokale aanwezigheid kan PRUFTECHNIK optimaal op de wensen en behoeften van de klanten ingaan.

Over PRUFTECHNIK