VIBGUARD IIoT

Online Condition monitoring en diagnose op het hoogste niveau

VIBGUARD IIoT - Online Condition monitoring en diagnose op het hoogste niveau

VIBGUARD IIoT is Online condition monitoring van de volgende generatie.

  • Synchrone, snelle aftasting van 20 kanalen
  • Houdt rekening met 6 bedrijfstoestanden
  • Permanente bewaking voor installaties met veel beïnvloedende parameters en hoogdynamische bewegingen
  • Verschillende kanaalvarianten voor ICP, Line drive, spanning
  • Meerdere montagevarianten (beschermende behuizing IP 65, schakelkastmontage)
  • Intelligente gegevensreductie
  • Wifi-geschikte oplossing
  • Met MQTT-protocol voor wereldwijd statusoverzicht op afstand
  • Volledig IIoT-compatibel

 

 

U hebt nog vragen?

U hebt nog vragen?
Ons adviesteam
is u graag behulpzaam.

Naar het contactformulier

 

 

VIBGUARD IIoT meet op 20 kanalen tegelijk en synchroon.

VIBGUARD IIoT biedt een keuze uit 16 of 20 meetkanalen die parallel en synchroon worden bemonsterd. Hierdoor kan zelfs de meest complexe apparatuur continu worden bewaakt en beschermd tegen ongeplande uitschakeling. 

 

VIBGUARD IIoT werkt autonoom en voert de meettaken automatisch uit. De meetgegevens zoals tijdsignaal, karakteristieke waarde, FFT-spectrum, kinetisch golfpad (orbits) of koppel worden parallel en bijna in realtime verwerkt en kunnen aan het lopende productieproces worden gekoppeld. De snelle gegevensverwerking maakt VIBGUARD IIoT tot het perfecte bewaking- en diagnosesysteem voor systemen met korte bedrijfscycli, zoals kranen, werktuigmachines, persen, of voor machines met zeer dynamische processen, windturbines of kettingtransporteurs. Ook alle kritieke ventilatoren en pompen kunnen eenvoudig en effectief worden gecontroleerd met VIBGUARD IIoT.

 

VIBGUARD IIoT meet tijdsignalen, algemene waarden, FFT-spectra, schokpulsen, orbits en nog veel meer op 16 of 20 parallelle kanalen voor bijna alle soorten signaalingangen. Trillingen, tachopulsen, temperatuur en andere relevante diagnostische gegevens zoals koppel worden verwerkt en kunnen aan het feitelijke productieproces worden gekoppeld.

 

Metingen worden naadloos geïntegreerd in procescontrolesystemen via Modbus TCP of verbonden met IIoT-toepassingen via de MQTT-interface. Intelligente gegevensbeheertools zorgen voor een efficiënte gegevensreductie.

 

Geavanceerde tools voor het omgaan met alarmen, zoals alarmen voor variabele frequentiebanden en trends in frequentiebanden, zijn beschikbaar voor het bewaken van specifieke machinefouten, zoals onbalans, uitlijnfouten, tandwielingrijping en lagerstoringen.

 

VIBGUARD IIoT kan eenvoudig worden aangesloten op de gebufferde uitgangen van realtime beveiligingssystemen om diepgaande analyse en bewaking van turbomachines uit te voeren.