VIBGUARD

Online Condition monitoring en diagnose op het hoogste niveau

VIBGUARD - Online Condition monitoring en diagnose op het hoogste niveau

VIBGUARD is Online condition monitoring van de volgende generatie.

  • Synchrone, snelle aftasting van 20 kanalen
  • Houdt rekening met 6 bedrijfstoestanden
  • Permanente bewaking voor installaties met veel beïnvloedende parameters en hoogdynamische bewegingen
  • Verschillende kanaalvarianten voor ICP, Line drive, spanning
  • Meerdere montagevarianten (beschermende behuizing IP 65, schakelkastmontage)
  • Intelligente gegevensreductie
  • Wifi-geschikte oplossing

 

 

VIBGUARD meet op 20 kanalen tegelijk en synchroon.

VIBGUARD heeft 20 meetkanalen die parallel en synchroon afgetast worden. Hiermee kunnen zelfs de meest complexe installaties continu bewaakt en tegen ongewilde stilstand beschermd worden.

 

VIBGUARD werkt autonoom en voert de meettaken automatisch uit. De meetgegevens, zoals bijv. tijdsignaal, karakteristieke waarde, FFT-spectrum, kinetische asbaan (orbits) of draaimoment, worden parallel en bijna in real-time verwerkt en kunnen met het lopende productieproces gecorreleerd worden. Door de snelle gegevensverwerking is VIBGUARD een perfect bewakings- en diagnosesysteem voor installaties met korte werkingscycli, zoals bijv. kranen, werktuigmachines en persen, of voor machines met uitgesproken dynamische processen, zoals bijv. testbanken, windturbines, kettingtransporteurs.

 

Het systeem houdt rekening met de verschillende bedrijfstoestanden van een machine d.m.v. een intelligent algoritme dat tot 6 „bedrijfstoestanden“ aan de desbetreffende alarmdrempels koppelt. Deze alarmdrempels passen zich automatisch aan de wisselende omstandigheden aan. Hierdoor is een optimale bewaking in elke bedrijfstoestand van de machine gegarandeerd.

VIBGUARD beschikt over praktische functies voor het bewaken van de karakteristieke waarden en voor de alarmering, bijv. variabele bandalarmen en alarmtrends. Zo kunnen typische machinefouten zoals onbalans, uitlijnfouten, vertandingsfouten en lagerschade doelgericht bewaakt worden.

Voor een uitgebreide bewaking en analyse van turbo-installaties kan VIBGUARD probleemloos op de gebufferde uitgangen van een machinebeveiligingssysteem aangesloten worden. De meetwaarden worden via een modbus interface direct naar de procesbesturing doorgegeven. Een intelligent datamanagement zorgt ervoor dat het datavolume laag blijft.

 

VIBGUARD is voor troubleshooting en service ook in een mobiele versie als VIBGUARD portableverkrijgbaar.

 

Net als bij al onze online CMS zijn de bedrijfskosten laag, omdat alle software- en firmware-updates kosteloos zijn.