Ochrona danych

Jeżeli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość podania danych osobowych lub zawodowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy pocztowe), użytkownik może zrezygnować z podawania tych danych. Bez wyraźnej zgody dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

Zwracamy uwagę na to, że podczas przesyłania danych w internecie (np. komunikacji za pośrednictwem e-mail) mogą występować luki bezpieczeństwa. Nie jest możliwe zapewnienie stuprocentowej ochrony przed dostępem do danych przez osoby trzecie.

Korzystanie ze wszystkich oferowanych usług i płacenie za nie możliwe jest także bez podania takich danych lub przy podaniu danych anonimowych lub pseudonimu, o ile jest to technicznie wykonalne.
Niedozwolone jest wykorzystywanie zamieszczonych danych firmowych lub informacji równoważnych, takich jak dane kontaktowe, kody pocztowe, adresy, numery telefoniczne i faksów, w celu przesyłania informacji niezamówionych. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom spamu naruszającym ten zakaz.

 


1. Analiza internetowa przy pomocy Google Analytics


Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy internetowej Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „ciasteczek” („cookies”), czyli plików tekstowych, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje wygenerowane przez ciasteczka na temat użytkowania tej strony internetowej z reguły przesyłane są na serwery Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP zostanie przez Google najpierw skrócony w państwach członkowskich UE lub w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przesyłany jest na serwery Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje, aby oszacować korzystanie ze strony internetowej, sporządzić raporty na temat aktywności i dostarczyć innych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i internetu w stosunku do operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Można zapobiec zapisywaniu ciasteczek przez odpowiednie ustawienie w programie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej. Ponadto można zapobiec gromadzeniu danych wytwarzanych przez ciasteczka dotyczących wykorzystania strony internetowej (włącznie z adresem IP) przekazywanych do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, gdy pobierze się i zainstaluje wtyczkę przeglądarki dostępną pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Bliższe informacje zamieszczone są na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de lub na stronie ogólnych informacji na temat Google Analytics i ochrony danych (http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html). Zwracamy uwagę na to, że na tej stronie internetowej Google Analytics został rozszerzony o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowania IP).

 

 

 

2. Wtyczka Facebooka (przycisk „lubię to”)


Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub po przycisku „lubię to”. Tutaj zamieszczony jest przegląd wtyczek Facebooka: developers.facebook.com/docs/plugins/.
Gdy odwiedza się nasze strony, poprzez wtyczkę tworzone jest bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika i serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje, że użytkownik o danym adresie IP odwiedził naszą stronę. Gdy kliknie się na przycisk „lubię” Facebooka po zalogowaniu na konto Facebooka, można linkować treść naszych stron z profilem użytkownika na Facebooku. W ten sposób Facebook może przyporządkować przeglądanie naszych stron do konta użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że my jako oferent stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz wykorzystania ich przez Facebooka. Dalsze informacje zamieszczone są w objaśnieniu ochrony danych Facebooka na stronie de-de.facebook.com/policy.php
Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook przyporządkował odwiedziny naszych stron do jego konta na Facebooku, prosimy wylogować się z konta użytkownika Facebooka.

 


3. Twitter


Nasze strony powiązane są z funkcjami usługi Twitter. Funkcje te oferowane są przez Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Przez używanie Twittera i funkcję „Re-Tweet” odwiedzane strony internetowe zostają sprzęgnięte z kontem Twittera i udostępnione innym użytkownikom. Także dane zostają przesłane do Twittera.
Zwracamy uwagę na to, że jako oferent stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz wykorzystania ich przez Twittera. Dalsze informacje zamieszczone są w objaśnieniu ochrony danych Twittera na stronie twitter.com/privacy.
Ustawienia ochrony danych w usłudze Twitter użytkownik może zmienić w ustawieniach konta na stronie twitter.com/account/settings.

4. YouTube


Używamy YouTube do udostępnienia klipów filmowych. Podobnie jak w przypadku większość stron internetowych wykorzystywane są ciasteczka YouTube do zbierania informacji o widzach klipów filmowych. YouTube wykorzystuje ciasteczka do rejestracji niezawodnych statystyk wideo, do uniknięcia oszustwa i poprawy zadowolenia użytkowników. Dalsze szczegóły dotyczące korzystania z ciasteczek przez YouTube zamieszczone są w objaśnieniu ochrony danych YouTube na stronie: www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

 


5. Używanie ciasteczek (Cookies)


W niektórych obszarach naszej strony internetowej stosowane są tzw. ciasteczka. Służą one do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Ciasteczka są to małe jednostki informacyjne zapisywane na komputerze użytkownika i odczytywane przez przeglądarkę. Ciasteczka nie powodują żadnego uszkodzenia komputera ani nie zawierają wirusów. Większość stosowanych przez nas ciasteczek, to tak zwane „Session-Cookies”. Po zakończeniu odwiedzin strony („Session” - sesji) są one automatycznie usuwane z dysku twardego. Inne ciasteczka pozostają w komputerze, abyśmy mogli rozpoznać komputer przy następnych odwiedzinach i użytkownik nie będzie musiał ponownie wypełniać formularza. Informacje zawarte w ciasteczkach wykorzystujemy w celu ułatwienia korzystania z naszych stron i dopasowania strony internetowej do wymagań użytkownika. W każdej chwili użytkownik może zarządzać w przeglądarce ciasteczkami tej strony i w razie potrzeby zablokować je.