Systemy do nieniszczących badań materiałów

Firma PRUFTECHNIK opracowała praktyczne rozwiązania dla badań nieniszczących (NDT) rur, prętów i przewodów w czasie produkcji półwyrobów, a także podczas kontroli końcowej.

Przegląd produktów

Przyrządy do badań prądem wirowym

Przyrządy do badań prądem wirowym do wielu zastosowań.

Czujniki i akcesoria

Do badań prądem wirowym

System do pomiarów metodą upływności strumienia elektromagnetycznego

Ultraczułe testy prętów ze stali walcowanej na zimno i gorąco bez szwu.

Kompletne systemy do badań metodą prądów wirowych

Systemy wraz z projektem, konstrukcją, wykonaniem i uruchomieniem