VIBGUARD

Monitoring stanu i diagnostyka on-line na najwyższym poziomie

VIBGUARD - monitoring i diagnostyka on-line na najwyższym poziomie

VIBGUARD - monitoring stanu on-line następnej generacji.

  • Synchroniczne szybkie próbkowanie 20 kanałów
  • System uwzględnia do 6 stanów roboczych
  • Stały monitoring urządzeń z wieloma parametrami
  • Różne warianty kanałów dla ICP, Linedrive, napięcia
  • Wiele wariantów montażu (obudowa chroniona IP 65, montaż w szafie rozdzielczej)
  • Inteligentna redukcja danych
  • Rozwiązanie obsługujące sieć Wi-Fi

 

 

Masz więcej pytań?

Masz więcej pytań?
Nasz zespół ekspertów
chętnie udzieli Ci pomocy.

Do formularza kontaktowego

Funkcje >

Nasze urządzenia
do osiowania wałów są
wyposażone w unikatowe
funkcje

VIBGUARD mierzy synchronicznie jednocześnie 20 kanałów.

VIBGUARD ma 20 kanałów pomiarowych, które próbkowane są równolegle i synchronicznie. Dzięki temu można monitorować najbardziej złożone urządzenia i zabezpieczyć się przed nieplanowanymi postojami.

 

VIBGUARD pracuje autonomicznie i automatycznie wykonuje zadania pomiarowe. Dane pomiarowe, jak np. sygnały czasowe, parametry, widmo FFT, kinetyczny tor falisty (orbity) lub moment obrotowy błyskawicznie przetwarzane są równolegle i mogą być korelowane z trwającym procesem produkcyjnym. Szybkie przetwarzanie danych powoduje, że VIBGUARD jest idealnym systemem monitoringu i diagnostyki urządzeń z krótkimi cyklami pracy, jak np. dźwigi, obrabiarki, prasy lub maszyn z procesami dynamicznymi, jak np. stanowiska badawcze, turbiny wiatrowe, przenośniki łańcuchowe.

 

Różne stany robocze maszyny system uwzględnia dzięki inteligentnemu algorytmowi, który łączy maksymalnie 6 „stanów roboczych” z odpowiednimi progami alarmów. Te progi alarmów dopasowują się automatycznie do zmiennych warunków. W każdym stanie roboczym maszyny zapewniony jest optymalny monitoring.

VIBGUARD dysponuje praktycznymi funkcjami do nadzorowania parametrów i alarmowania, np. zmiennymi alarmami i trendami alarmów. Umożliwia to monitoring typowych błędów maszyny, jak niewyważenie, rozosiowanie, błąd zazębienia i uszkodzenia łożysk.

W celu szczegółowego monitoringu i analizy urządzeń turbinowych system VIBGUARD bez problemu można podłączyć do buforowanych wyjść systemu zabezpieczającego maszyny. Wartości pomiarowe przesyłane są przez interfejs Modbus bezpośrednio do sterowania procesu. Inteligentne zarządzanie danymi zapewnia, że wolumen danych pozostaje niski.

 

System VIBGUARD do wykrywania i usuwania usterek oraz zastosowań serwisowych dostępny jest także w wersji mobilnej jako system VIBGUARD portable.

 

Tak jak w przypadku wszystkich naszych systemów CMS on-line koszty eksploatacji są niskie, gdyż wszystkie aktualizacje sprzętu i oprogramowania są bezpłatne.