Zarząd firmy

Firma PRUFTECHNIK po dziś dzień pozostała niezależnym przedsiębiorstwem, zarządzaną przez członków rodziny. Od jej założenia, które miało miejsce ponad 40 lat temu, rodzina Busch prowadzi przedsiębiorstwo i to z ogromnym powodzeniem. Kolejne pokolenie zarządza firmą: w 2007 Dieter Busch przekazał prowadzenie przedsiębiorstwa synowi, dr Sebastianowi Busch.

Przed nominacją na Prezesa Grupy PRUFTECHNIK, dr Sebastian Busch przez wiele lat sprawował funkcje kierownicze w przedsiębiorstwie. Tradycja i doświadczenie odgrywają istotną rolę również wśród kadry zarządzającej w każdym z oddziałów firmy. Kierownicze stanowiska obsadzone są przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w firmie PRUFTECHNIK. Ta kontynuacja kompetencji w kulturze przedsiębiorstwa stanowi gwarancję do zaufania naszych klientów i pracowników.

 

Dr Sebastian Busch jest prezesem PRUFTECHNIK Dieter Busch AG

Dr Sebastian Busch

 

Członek zarządu PRUFTECHNIK Dieter Busch AG

Prezes PRUFTECHNIK Condition Monitoring GmbH

Studiował ekonomię i doktoryzował się w tej samej dziedzinie. Od 2004 r. dr Busch zajmuje kierownicze stanowiska w PRUFTECHNIK Dieter Busch AG, a od 2009 r. jako jedyny dyrektor ponosi całkowitą odpowiedzialność za krajową działalność koncernu i filie międzynarodowe.

Dr Thomas Rohe członek zarządu PRUFTECHNIK Dieter Busch AG

Dr Thomas Rohe

 

Członek zarządu PRUFTECHNIK Dieter Busch AG

Prezes PRUFTECHNIK Condition Monitoring GmbH

Dr Thomas Rohe w 2014 r. dołączył do zarządu PRUFTECHNIK Dieter Busch AG. Do chwili rozpoczęcia pracy w firmie PRUFTECHNIK dr Rohe zajmował różne kierownicze stanowiska w znanych instytutach badawczych i przedsiębiorstwach przemysłowych. Doktorant fizyki, w firmie PRUFTECHNIK kieruje działem rozwoju, produkcji i sprzedaży.

Dr Thomas Knöll, prezes spółki PRUFTECHNIK NDT GmbH

Dr Thomas Knöll

 

Prezes PRUFTECHNIK NDT GmbH

Studiował fizykę, karierę zawodową rozpoczął w 1996 r. na stanowisku inżyniera aplikacji w firmie PRUFTECHNIK w dziedzinie badań nieniszczących (NDT). W roku 2000 r. dr Knöll został powołany na prezesa spółki PRUFTECHNIK NDT GmbH.