Osiowanie walców

Równoległość rolek z PARALIGN, ROLLIGN i pomiar rys trasowanych

Poprawa jakości i zapobieganie przestojom

 

  • Poprawa jakości produkcji
  • Zwiększenie dyspozycyjności urządzeń Zapobieganie zerwaniom wstęgi i przedwczesnemu zużyciu elementów urządzeń
  • Zapobieganie fałdowaniu, niesymetrycznemu nawijaniu, nierównomiernej grubości warstw
  • Skrócony czas pomiarów: Na pomiar rolek można wykorzystać nawet krótkotrwałe przestoje.
  • Wyniki pomiarów są niezależne od optycznej dostępności i różnych profili temperaturowych.
  • Wyniki pomiarów i ich analiza są od razu dostępne na miejscu.
Masz więcej pytań?

Masz więcej pytań?
Nasz zespół ekspertów
chętnie udzieli Ci pomocy.

Do formularza kontaktowego

 

 

Zwiększenie precyzji: PARALIGN

 

 

Zwiększenie precyzji: PARALIGN

Dzięki wykorzystaniu unikalnej technologii naszych trzech laserów żyroskopowych we wnętrzu systemu osiowania cylindrów i walców PARALIGN mierzymy nie tylko z większą precyzją niż tradycyjne systemy, lecz również znacznie szybciej. Czas przestoju maszyn, potencjalne koszty awarii i bezużyteczne produkty wybrakowane są zredukowane do minimum!

ROLLALIGN oznacza High-Performance²

ROLLALIGN oznacza High-Performance²

Spotykają się tutaj najlepsza sztuka inżynierska i ponad czterdzieści lat doświadczenia w osiowaniu wałów i walców. Hybrydowy system pomiarowy ROLLALIGN mierzy równoległość walców i cylindrów również na trudno dostępnych elementach maszyn, a nawet w kąpielach olejowych. ROLLALIGN składa się z naszej usługi PARALIGN we współpracy z naszą sprawdzoną technologią sensALIGN.

Pomiar rys trasowanych i równoległości walców

Pomiar rys trasowanych i równoległości walców

Nasze usługi: Mierzymy rysę trasowaną maszyn i sprawdzamy równoległość walców za pomocą PARALIGN. Jednocześnie sprawdzamy, czy wszystkie walce są jeszcze prostopadłe do rysy trasowanej. Drgania maszyny i osiadanie fundamentów mogą mieć duży wpływ na pierwotne rysy trasowane.

Firma PRUFTECHNIK oferuje serwis PARALIGN przez sieć spółek zależnych i partnerów serwisowych na całym świecie.

PRUFTECHNIK może oferować na całym świecie usługę PARALIGN przez sieć spółek-córek i partnerów serwisowych. Nasza oferta obejmuje wynajem urządzeń, dwóch wykwalifikowanych techników serwisu, koszty podróży oraz opracowanie i prezentację wyników pomiarów – bez ukrytych kosztów.


Nawet małe różnice montażowe podczas wymiany walca lub zmiany w fundamentach mają wpływ na równoległość walców. Wskutek tego dochodzi do zbaczania i zrywania wstęg. Nasze dopracowane i opatentowane technologie pomiarowe mogą szybko i kompetentnie usuwać błędy równoległości urządzeń.

Równoległość walców to dziś konieczność – z PARALIGN jest to łatwe jak nigdy dotąd! 

PARALIGN to stworzone przez firmę PRUFTECHNIK rewolucyjne urządzenie do osiowania walców, które umożliwia mierzenie i korygowanie pojedynczych walców, całych grup walców i kompletnych maszyn, nawet skomplikowanych – znacznie szybciej i precyzyjniej niż innymi metodami. Pomiary z wykorzystaniem globalnej usługi PARALIGN są dokumentowane graficznie i numerycznie. W ten sposób przeprowadzono optymalizację urządzeń w liczbie znacznie przekraczającej 1000 urządzeń. Brak skrzywień, zerwań, fałd!

Przy pomocy systemu PARALIGN i precyzyjnego osiowania walców można znacznie usprawnić procesy produkcyjne.

Możliwości wykorzystania naszych technologii pomiarowych PARALIGN, ROLLIGN i pomiaru rys trasowanych są tak różnorodne, jak unikalne są nasze urządzenia. Te branże nam zaufały:


•    Przemysł celulozowo-papierniczy
•    Produkcja blachy
•    Przemysł drukarski
•    Przemysł opakowań zdobnych (Converting)