Magazyn serwisu - telediagnose.com

Wiedza, zastosowania, porady z praktyki serwisowej

Wiedza, zastosowania, porady z praktyki serwisowej

Rozszerz swoją wiedzę fachową przy pomocy magazynu serwisowego Grupy PRUFTECHNIK.

Każde wydanie poświęcone jest określonemu tematowi lub branży i prezentuje:

 • Sprawozdania serwisowe i aplikacyjne z dziedziny utrzymania ruchu
 • Gruntowną bazę wiedzy
 • Nowe produkty i usługi serwisowe.
Masz więcej pytań?

Masz więcej pytań?
Nasz zespół ekspertów
chętnie udzieli Ci pomocy.

Do formularza kontaktowego

Funkcje >

Nasze urządzenia
do osiowania wałów są
wyposażone w unikatowe
funkcje

Every issue is dedicated to a specific subject or industry - now gear transmission

Problem 16 z pobieraniem dotyczący głównie przekładni

 • Hałas w przekładni pociągu Jungfrau
 • Oblicz częstotliwości zazębiania
 • Standardowe miejsca pomiarów i kryteria akceptacyjne dotyczące drgań w przekładniach
 • Sprawdź rdzeń przekładni za pomocą pomiarów naprężeń zginających dna wrębu
 • Analiza poziomu 3 przekładni planetarnej
 • Analiza drgań w bezstopniowej skrzyni biegów
 • Analiza strukturalna obudowy skrzyni biegów
 • Określ główne przyczyny uszkodzeń zębów i wałów
Każde wydanie poświęcone jest konkretnemu zagadnieniu - tutaj energii wodnej

Pobierz wydanie 15 o energii wodnej

 • Wysokie temperatury łożysk w turbinie spiralnej Francisa
 • Pomiary luzu łożysk 15 turbin pionowych Kaplana
 • Analiza objawów zużycia w łożyskach turbin
 • Dobrze wyważony napęd pasowy zmniejsza drgania
 • Monitoring on-line hydroelektrowni
 • Lokalizacja i usuwanie drgań własnych
 • Za mała moc hydroelektrowni rzecznej
 • Monitoring stanu - strategie oceny przyszłości

Każde wydanie poświęcone jest określonemu zagadnieniu - tutaj generatorom.

Pobierz wydanie 14 o generatorach

 • Wykazanie drgań obrotowych generatora pokładowego
 • Częstotliwości własne hydrogeneratora
 • Kryteria odbioru i dopuszczalne drgania generatorów
 • Drgania zakłócające generatora statku
 • Monitoring stanu generatorów kolejowych oparty na analizie FMEA
 • Generator może pracować tylko przy częściowym obciążeniu - dlaczego?
 • Wykazać właściwości drgań według certyfikatu ISO
 • Błąd osiowania generatora szybkiego promu
 • Wyważanie generatorów
 • 40 lat firmy PRUFTECHNIK.
Każde wydanie poświęcone jest określonemu zagadnieniu - tutaj maszynom wirującym.

Pobierz wydanie 13 o maszynach wirujących

 • Silne drgania wału turboagregatu
 • Ocena drgań wałów maszyn wirujących
 • Wyznaczenie wartości zadanych turbiny
 • Osiowanie turbiny parowej
 • Pomiar i ocena ruchów wału: Część 1 – Część 8

Inne usługi wsparcia: