Pruftechnik

Neem contact met ons op

Neem contact op met het PRUFTECHNIK team voor alle vragen over producten of services.

Contacteer ons

Vind ons bij u in de buurt

PRUFTECHNIK is wereldwijd actief in meer dan 70 landen.

Zoek uw lokale contactpersoon.

Aan uw contactpersoon
België
PRUFTECHNIK N.V.
Gaston Crommenlaan 8 bus 0510, 1st Floor
9050 Gent
België
Nederland
DreNDT Industries BV
Mon Plaisir 53
4879 AL  ETTEN-LEUR
Nederland
België
PRUFTECHNIK N.V.
Gaston Crommenlaan 8 bus 0510, 1st Floor
9050 Gent
België

Onze services voor het meten, evalueren en reduceren van trillingen
Wij herkennen fouten tijdig, voordat er schade ontstaat

Trillingen kunnen tijdens het draaien van de machine niet worden voorkomen. Maar u kunt ze wel gericht reduceren! Het PRUFTECHNIK-service center ondersteunt zijn klanten wereldwijd voor de analyse en minimalisatie van machinetrillingen.

Alle PRUFTECHNIK-technici beschikken over veel praktijkervaring en een uitstekende opleiding (ISO CAT I-IV). Talloze klanten wereldwijd doen beroep op de PRUFTECHNIK-services voor trillingsmetingen en -analyse.

Neem contact met ons op voor assistentie

Hoe kunnen wij u helpen?

Stuur ons uw vraag en u hoort snel van onze experts.

Contacteer ons

Training

We bieden training voor uitlijning, trillingen en balanceren, ultrasone technologie en betrouwbaarheid.

Vind een cursus

TRILLINGSMETING
PRUFTECHNIK-Services in Detail

Werking en precisiebalancering

Machines worden steeds vaker met variabele snelheid bediend. Dit verhoogt het risico van resonante trillingen. Hoe beter machineonderdelen zijn uitgebalanceerd, des te kleiner is de kans op door rotaties veroorzaakte storende trillingen en voor eigentrillingen.

Balanceermetingen zijn snel en eenvoudig met PRUFTECHNIK-meettechnieken en onderhoudspersoneel. Doorgaans worden behuizingstrillingen met acceleratiesensoren en het toerental en de fase-informatie met behulp van een laseroptische toerentalsensor gemeten. Bij zeer hoge eisen kunnen echter ook astrillingen voor de precisie balancering worden gebruikt.

PRUFTECHNIK Service Medewerkers ondersteunen u proactief en voorzien u ook graag van kennis en vaardigheden om uw activiteiten in balans te houden

Trillingsmetingen, diagnostiek en acceptatie

Regelmatige, interne inspectierondes langs machines en installaties alsook een permanente registratie van machinegegevens via een online conditiebewakingssysteem maken een gericht, effectief en vooral planbaar onderhoud (predictive maintenance) mogelijk.

Trilspecialisten van PRUFTECHNIK nemen de reguliere opname over evenals de analytische evaluatie van de trillingsgegevens met de hand of via een online apparaat. PRUFTECHNIK biedt de verwerkte gegevens en biedt advies over interpretatie en gerichte vibratiereductie.

Analyse van geluid en eigentrilling

ISO-gecertificeerde trillingsspecialisten van PRUFTECHNIK voeren analyse van geluid en eigentrilling uit. De resultaten worden met de stand van de techniek en de wettelijke eisen vergeleken. Indien nodig, worden geschikte maatregelen voor geluidsreductie aanbevolen.
Bij analyse van geluid maken we gebruik van impulshamers of de draaiende machine zelf om de systeemanalyse uit te voeren en de gewenste systeemparameters te bepalen.
Bij ODS-analyses gebruiken we een trillingsgebaseerde videocamera.

Golventrilling en bewegingsanalyse

De resultaten van de PRUFTECHNIK-analyses bieden basisinformatie over het bewegingsgedrag van machines en systemen en in het bijzonder van de roterende assen. Op deze manier worden storingen opgespoord en kunnen correctiemaatregelen, zoals uitlijndoelen, worden afgeleid die het bedrijf van de machines veiliger maken en hun levensduur verlengen.

De absolute verplaatsingen van de machines worden echter ook gemeten, omdat ze b.v. veroorzaakt door thermische groei. Zelfs complexe turbinetrillingen (olieverversingen, oliefilmtrillingen, enz.) Kunnen worden gedetecteerd door onze specialisten en b.v. worden verminderd door meer geometrische precisie.

Belastingsmeting

Slijtagegerelateerde spanningen of schachtfracturen zijn vaak het gevolg van het feit dat de maximaal toelaatbare koppels niet aan elkaar zijn aangepast of dat zwelling of zelfs veranderende belastingen in bepaalde bedrijfstoestanden werken. Via draaimomentmetingen per rekstrookje (DMS) kunnen de experts van PRUFTECHNIK snel bepalen hoe de lasten worden verdeeld. Afhankelijk van het meetresultaat moeten constructieve of procestechnische wijzigingen worden uitgevoerd.

PRUFTECHNIK voert de DMS-installatie direct ter plaatse uit en geeft advies over de aanpak van de opgetreden symptomen. In geval van gewelddadige breuk, b.v. in de VIBGUARD automatische gebeurtenisbewaking met registratie van de pre- en postgeschiedenis van kritische belastingspieken.

Tijdelijke Telediagnosis Service (TTS)

Een bijzonderheid van de TTS-oplossing is dat hoogwaardige meettechnieken van PRUFTECHNIK voor zelfstandige metingen gedurende hele werkdagen of weken zorgen zonder dat ze meteen hoeven te worden gekocht. Hierbij worden niet alleen trillingsgegevens, maar ook andere toestands- en procesgegevens geregistreerd en vervolgens multivariaat deskundig geëvalueerd. De langere meting maakt het mogelijk om te controleren hoe verschillende machineonderdelen zich in verschillende bedrijfstoestanden onderling verhouden.

Op basis hiervan kunnen mogelijke problemen bij de toe- of uitvoer of schakelen alsook in warme of koude staat worden vastgesteld.Op basis van de TTS-gegevens proberen we onregelmatigheden en afwijkingen in het betreffende object te herkennen en maken we voor u een individuele rapportage met toepassingsspecifieke aanbevelingen.