Pruftechnik

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z zespołem PRUFTECHNIK w przypadku wszelkich zapytań dotyczących produktów lub usług.

Skontaktuj się z nami

Znajdź nasze lokalne przedstawicielstwo

PRUFTECHNIK operuje w ponad 70 krajach na całym świecie.

Znajdź lokalną osobę kontaktową.

szukaj kontakt
Polska
PRUFTECHNIK WIBREM Sp. z o.o.
Ul. Tyniecka 17
52-407 Wrocław
Polska
Polska
PRUFTECHNIK WIBREM Sp. z o.o.
Ul. Tyniecka 17
52-407 Wrocław
Polska

Ochrona danych

Polityka prywatności

Spółka Akcyjna PRÜFTECHNIK DIETER BUSCH GmbH wyraża zadowolenie z Państwa wizyty na niniejszej stronie internetowej i z Państwa zainteresowania produktami i usługami marki PRUFTECHNIK.

Treść

 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora

  • 1.1 Nazwa i dane kontaktowe organu odpowiedzialnego

  • 1.2 Zarząd i inne osoby zarządzające przetwarzaniem danych

  • 1.3 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 • Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

 • Cele, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe i podstawa prawna ich przetwarzania

  • 3.1 Przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu

  • 3.2 Przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji, realizacji szkoleń/wydarzeń oraz uczestnictwa w nich

  • 3.3 Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji

  • 3.4 Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub reklamowych

  • 3.5 Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby podania o pracę

 • Kategorie adresatów danych osobowych

 • Standardowe terminy usuwania danych

 • Przesyłanie danych do adresatów w państwie trzecim lub do organizacji międzynarodowej

 • Informacje o Państwa prawach jako osób, których dane dotyczą

 • Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

 • Stosowanie i używanie plików cookie

 • Gromadzenie i przetwarzanie danych użytkowych, korzystanie z narzędzi do śledzenia (Tracking Tools)

 • Mapy Google

 • Zastosowanie narzędzia Pardot

 • Wykorzystane podmioty przetwarzające

 • Dalsze pytania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora

  • 1.1 Nazwa i dane kontaktowe organu odpowiedzialnego

   • PRÜFTECHNIK DIETER BUSCH GmbH
    Oskar-Messter-Str. 19-21
    85737 Ismaning

  • 1.2 Zarząd i inne osoby zarządzające przetwarzaniem danych

   • Dr. ThomasRohe, Managing Director

   • Emily Anne Weaver, Managing Director

   • Rajesh Singh Yadava, Managing Director

  • 1.3 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych • Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
  Zasadniczo mogą Państwo korzystać z niniejszej strony internetowej bez gromadzenia Państwa danych osobowych. Jednak w niektórych przepadkach potrzebne nam będą Państwa dane osobowe, np. przy podejmowaniu kontaktu za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, przy zamówieniach biuletynu, przy zgłaszaniu się na nasze seminaria lub w celu przesłania danych i dokumentów przy ubieganiu się o pracę. W tym celu gromadzimy dane, o ile są one niezbędne do osiągnięcia poszczególnych celów, m. in. Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz adres e-mail. Ujawnienie Państwa danych osobowych odbywa się w każdym przypadku na zasadzie dobrowolności. Dane osobowe podane przez Państwa za pośrednictwem tej strony internetowej będą przetwarzane wyłącznie dla celów odpowiednich badań. Dane osobowe, które zostały zgromadzone za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, nie będą przekazywane osobom trzecim. W odstępstwie od powyższego przekazywanie danych osobowych uprawnionym instytucjom państwowym i urzędom odbywać się będzie tylko w ramach ustawowych obowiązków informacyjnych lub jeśli zostaniemy zobowiązani do udzielania informacji na mocy decyzji sądu. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, skoro tylko ich znajomość nie będzie już wymagana do realizacji celów gromadzenia danych i o ile na przeszkodzie nie będą stały ustawowe, statutowe bądź umowne okresy przechowywania danych.

 • Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna ich przetwarzania
  Celem biznesowym spółki PRÜFTECHNIK DIETER BUSCH GmbH i spółek zależnych grupy przedsiębiorstw PRUFTECHNIK jest rozwój i produkcja systemów aparatury kontrolno-pomiarowej wysokiej technologii (high-tech) dla rozwiązań w zakresie osiowania maszyn, monitoringu maszyn, serwisowania i badania materiałów w zakresie przemysłowej konserwacji i zapewnienia jakości. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji powyższych celów biznesowych. Ponadto dane osobowe są gromadzone, przetwarzane lub wykorzystywane dla celów rozwoju i zarządzania klientami, dostawcami, pracownikami i osobami ubiegającymi się o pracę.

  „Dane osobowe“ oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Państwa dane osobowe przesyłane za pośrednictwem tej strony internetowej wykorzystywać będziemy wyłącznie w celach marketingowych lub reklamowych, jeśli uzyskamy na to Państwa zgodę lub gdy jest to zgodne z wymogami prawnymi. Ponadto mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do celów marketingowych i reklamowych w drodze nieformalnego, pisemnego powiadomienia spółki PRUFTECHNIK Dieter Busch GmbH, Oskar-Messter-Str. 19-21, 85737 Ismaning, telefonicznie pod numerem telefonu +49 89 996-160 lub pocztą elektroniczną: moc.kinhcetfurp@tseuqer .

  W następujących przypadkach, w ramach korzystania z naszej strony internetowej, przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach i na podstawie wymienionej podstawy prawnej: w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  • 3.1 Przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu:
   Korzystając z naszego formularza kontaktowego, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu przetworzenia Państwa wniosku. Są to: Państwa imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail i numer telefonu oraz Państwa wniosek. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: Wyrażenie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  • 3.2 Przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji, realizacji szkoleń/wydarzeń oraz uczestnictwa w nich:
   Aby brać udział w naszych szkoleniach/wydarzeniach oraz w celu ich realizacji należy się do nich zarejestrować. W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe. Są to: Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: Wyrażenie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku rejestracji do wzięcia udziału w szkoleniu/wydarzeniu, które nie jest bezpłatne, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: realizacja umowy lub przeprowadzenie wydarzenia

  • 3.3 Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji:
   Po zakończeniu szkoleń/wydarzeń przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu jednorazowego przekazania informacji pocztą konwencjonalną lub elektroniczną. Są to: Państwa imię i nazwisko, nazwa firmy, adres oraz adres e-mail. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  • 3.4 Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub reklamowych:
   W celu przesyłania naszego biuletynu (wiadomości e-mail z informacjami promocyjnymi), informacji o produktach i powiadomień o wydarzeniach przetwarzamy Państwa dane osobowe. Są to: Państwa imię i nazwisko, adres, nazwa firmy i adres e-mail. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: Wyrażenie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)/f) europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

   Rejestrując się, wyrażasz zgodę na wysyłanie informacji promocyjnych za pośrednictwem poczty e-mail i związane z tym przetwarzanie Twoich danych osobowych. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na otrzymywanie niniejszych informacji promocyjnych i związanego z nimi przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie, z przyszłym skutkiem, korzystając z poniższych informacji kontaktowych.

  • 3.5 Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby podania o pracę:
   Aby móc ubiegać się o jedną lub więcej naszych reklamowanych ofert pracy, uprzejmie prosimy o przesłanie nam swoich dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail podany na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza wniosku. W celu otrzymania i rozpatrzenia podania o pracę przetwarzamy Państwa dane osobowe w zależności od zakresu przesłanych danych osobowych. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: Decyzja lub uzasadnienie stosunku pracy zgodnie z § 26 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Zachęcamy do przesyłania dokumentów aplikacyjnych w pliku zabezpieczonym przed dostępem. Prosimy o kontakt w związku z powyższym i przekazanie nam informacji koniecznych do uzyskania dostępu do Państwa podania o pracę.

 • Kategorie adresatów danych osobowych
  Dotyczące Państwa dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem naszej strony internetowej zostaną przekazane innym adresatom lub dostęp do nich zostanie przyznany innym adresatom tylko wtedy, gdy będzie to wymagane w określonych celach przetwarzania tych danych osobowych lub w przypadku powierzenia wykonywania poszczególnych zadań lub usług dodatkowym adresatom, w związku z czym dostęp do takich danych osobowych jest wymagany lub nie można go wykluczyć. Kategorie adresatów danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem naszej strony internetowej:

  • instytucje wewnętrzne zaangażowane w realizację odpowiednich procesów biznesowych (np. zakupy, księgowość, rachunkowość, IT)

  • dostawca usług hostingu, utrzymania i administrowania naszej strony internetowej lub naszych baz danych, którym obecnie jest:
   dkd Internet Service GmbH,
   Kaiserstraße 73,
   60329 Frankfurt

  • przedsiębiorstwo powiązane z grupą PRUFTECHNIK

  • zewnętrzni dostawcy usług do bezpośredniego, niezależnego wsparcia określonych procesów biznesowych (np. dostawca usług kurierskich lub dostawczych, doradca podatkowy, rewident ksiąg handlowych)

   Przekazanie danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem naszej strony internetowej wymienionym powyżej adresatom odbywa się na podstawie wyrażenia zgody przez użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia warunków umowy lub podjęcia działań poprzedzających umowę z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ze względu na uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ze względu na przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 ust. 1 europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub jeżeli jest to wymagane do podjęcia decyzji lub uzasadnienia stosunku pracy zgodnie z § 26 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

   Ponadto, jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem naszej strony internetowej zostaną przekazane instytucjom lub organom państwowym, stanie się to dlatego, że jesteśmy zobowiązani do przekazania informacji w kontekście ewentualnych wymogów ustawowych lub decyzji urzędowej lub sądowej. Ponadto, przekazanie Państwa danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem naszej strony internetowej instytucjom rządowym lub organom państwowym może nastąpić, o ile jest to konieczne, w celu ścigania przestępstw popełnionych przeciwko nam jako ofierze oraz ścigania naruszeń bądź nadużyć w obszarze naszych ofert online lub usług i urządzeń telekomunikacyjnych, lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń cywilnych (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przetwarzanie do innych celów przez instytucje niepubliczne zgodnie z § 24 ust. 1 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG)).

 • Przesyłanie danych do adresatów w państwie trzecim lub do organizacji międzynarodowej
  Jeśli jest to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów biznesowych, dane osobowe przekazywane są do organów publicznych, dostawców, jak również powiązanych podmiotów lub jednostek spółki PRUFTECHNIK DIETER BUSCH GmbH w państwach trzecich.

 • Czas przechowywania danych osobowych
  Państwa dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą przechowywane tylko tak długo, jak ich znajomość jest niezbędna do spełnienia celów ich przetwarzania. Jeżeli cele wymienione w pkt 2.1–2.5 przestaną istnieć, Państwa dane zostaną usunięte. Ponadto dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą przechowywane tak długo, jak wymagają tego prawne, ustawowe lub umowne okresy ich przechowywania.

  W przypadku złożenia podania o pracę dane osobowe będą przetwarzane do celów przetwarzania aplikacji oraz, w stosownych przypadkach, również w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w wykonywaniu władzy publicznej. Ponadto dane osobowe mogą być również przechowywane na czas dochodzenia lub obrony roszczeń. Dokumenty odrzuconych aplikantów są przechowywane przez okres do sześciu miesięcy na podstawie niemieckiej Ustawy o równym traktowaniu (z niem. „Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes”, AGG) i niemieckiego Kodeksu postępowania cywilnego (z niem. „Zivilprozessordnung”, ZPO). W przypadku zawarcia umowy o pracę dane osobowe są przechowywane przez cały okres stosunku pracy. Dane osobowe mogą być również przechowywane w celu wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub w wykonywaniu władzy publicznej. Ponadto dane osobowe mogą być również przechowywane na czas dochodzenia lub obrony roszczeń

 • Informacje o Państwa prawach jako osób, których dane dotyczą
  Zasadniczo, w odniesieniu do Państwa danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, mogą Państwo korzystać z wymienionych poniżej praw.

  • Prawo dostępu zgodnie z art. 15 europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
   Mają Państwo prawo poprosić administratora o udzielenie informacji dotyczących przechowywanych, Państwa dotyczących danych osobowych oraz do zażądania dalszych informacji w odniesieniu do nich.

  • Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
   Mają Państwo prawo zażądać od administratora niezwłocznej korekty dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych.

  • Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
   Mają Państwo prawo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych.

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
   Mają Państwo prawo zażądać od administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych.

  • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
   Mają Państwo prawo do uzyskania od administratora dotyczących Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

  • Prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
   zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  • Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
   Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. e) europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w dowolnym momencie.

  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
   Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza europejskie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Odpowiedzialny organ nadzorczy: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, telefon: +49 (0) 981 53 1300, faks: +49 (0) 981 53 98 1300, e-mail: ed.nreyab.adl@elletstsop .

  • Korzystanie z prawa do usuwania, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu może spowodować ograniczenie dostępności lub brak dostępu do naszej strony internetowej lub innych usług.
   Wniosek o skorzystanie z wyżej wymienionych praw należy kierować na adres podany w pkt 1 niniejszej Informacji o prywatności.

 • Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych
  PRUFTECHNIK chroni Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Używamy technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub uzyskaniem do nich dostępu przez osoby nieuprawnione. Dotyczy to również korzystania z usług zewnętrznych. Skuteczność naszych środków bezpieczeństwa będzie poddawana przeglądowi, a środki będą nieustannie udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym. Podczas wprowadzania danych osobowych są one zawsze przesyłane w sposób wysoce zaszyfrowany.

 • Stosowanie i używanie plików cookie
  Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie, jednakże dane osobowe nie będą przechowywane w takich plikach. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie na Państwa komputerze przez przeglądarkę internetową. Jeśli zdezaktywują Państwo pliki cookie w swojej przeglądarce, możliwe jest, że funkcje niniejszej strony internetowej nie będą mogły zostać użyte w pełnym zakresie.

  Dane użytkowe gromadzone są za pośrednictwem niniejszej strony internetowej wyłącznie do celów statystycznych, w celu optymalizacji tej strony internetowej oraz do wykrywania i ścigania naruszeń lub nadużycia naszych ofert online bądź usług i urządzeń telekomunikacyjnych. Danymi użytkowymi są w tym kontekście np. data i godzina wyświetlenia niniejszej strony internetowej, używana wersja przeglądarki i czas spędzony na tej stronie. Profile korzystania nie są tworzone w tym kontekście.

 • Gromadzenie i przetwarzanie danych użytkowych, korzystanie z narzędzi do śledzenia (Tracking Tools)
  Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie“, czyli pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony są zwykle przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji funkcji anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie, Państwa adres IP zostanie wcześniej przez Google skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach, będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora niniejszej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu prowadzenia analizy korzystania przez Państwa ze strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z używaniem strony internetowej i korzystania z internetu dla operatora strony. Adres IP przesyłany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie będzie łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że w danym wypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu danych generowanych przez pliki cookie, związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony (w tym Państwa adresu IP) dla Google, jak również przetwarzaniu tychże danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować dostępną wtyczkę do przeglądarki, korzystając z linku (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl)
  Należy skorzystać z tego linku, aby wyłączyć Google Analytics. Spowoduje to wyłączenie obsługi plików cookie, co zapobiegnie rejestrowaniu Państwa danych w przyszłości przy odwiedzaniu tej strony internetowej.
  Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/?hl=pl . Zwracamy uwagę, że na niniejszej stronie internetowej Google Analytics został przedłużony o kod „anonymizeIp“, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP)

  Pod tym łączem możesz dezaktywować Google Analytics >. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny.

 • Mapy Google
  Ta strona internetowa korzysta z usługi Mapy Google. Mapy Google to usługa map, która wizualnie wyświetla informacje geograficzne. Mapy Google to usługa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługa Mapy Google może przetwarzać dane osobowe według uznania, dlatego nie mamy wiedzy na temat możliwości przetwarzania danych osobowych przez Mapy Google i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Możliwe cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania Państwa dotyczących danych osobowych przez Mapy Google, a także związane z nimi prawa i ustawienia ochrony prywatności można znaleźć w Warunkach korzystania z usługi Mapy Google dostępnymi pod adresem: https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html .
  Informacje o prywatności usługi Mapy Google są dostępne pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl . Nie otrzymujemy żadnych danych z usługi Mapy Google ani żadnych danych, które mogą być za jej pomocą generowane.

 • Zastosowanie narzędzia Pardot
  Korzystamy z systemu automatyzacji marketingu Pardot „Pardot MAS”. To oprogramowanie pozwala nam uchwycić odwiedzającego stronę internetową i śledzić jego ścieżkę kliknięć. W tym celu każdemu odwiedzającemu przypisuje się pseudonim za pomocą identyfikatora odwiedzającego (indywidualnego identyfikatora użytkownika), który umożliwia zarówno korzystanie ze strony internetowej, jak i automatyczne wysyłanie biuletynów.

  Odwiedzający stronę internetową otrzymuje identyfikator użytkownika tylko wtedy, gdy zgadza się on z podpowiedzią cookie przy pierwszym wejściu na stronę internetową. Wyrażając zgodę, użytkownik zgadza się na wykorzystywanie i funkcjonowanie narzędzia Pardot MAS. Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy wykorzystać dane kontaktowe podane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Można również zrezygnować z rozpoznawania użytkownika przez pseudonim, zmieniając ustawienia przeglądarki. W tym celu należy odznaczyć pliki cookie z domeny „pardot.com” w ustawieniach przeglądarki.

  Użytkownik wyraża zgodę dobrowolnie. Odrzucenie plików cookie może prowadzić do ograniczenia niektórych funkcji i przyjazności dla użytkownika.

  W przypadku wyrażenia zgody i wywołania naszej strony internetowej pliki cookie są przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki użytkownika. Pozwala to na przypisanie każdemu użytkownikowi indywidualnego identyfikatora użytkownika w oparciu o nadanie pseudonimu. Ten identyfikator odwiedzającego nie jest automatycznie usuwany, ale pozostaje w pamięci podręcznej użytkownika aż do momentu usunięcia (trwały plik cookie).Po przypisaniu identyfikatora odwiedzającemu stronę internetową może on zostać rozpoznany przez „jednorazowy plik cookie” (cookie sesji) po ponownym wywołaniu strony. Dzięki temu możemy wysłać odwiedzającemu stronę internetową ofertę produktową dostosowaną do jego zainteresowań w przypadku subskrypcji biuletynu. W tym celu zebrane w ten sposób dane rejestracyjne można połączyć z profilem użytkownika i ścieżką kliknięć. Wymaga to również aktywnej zgody użytkownika podczas rejestracji w celu otrzymywania biuletynu.

 • Wykorzystane podmioty przetwarzające
  Następujące organizacje, firmy lub osoby zostały upoważnione przez operatora tej strony internetowej do przetwarzania danych:

  Pardot MAS to oprogramowanie wspierane przez firmę Salesforce zarejestrowane pod adresem: Pardot LLC, 950 E Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, Stany Zjednoczone. Zawarliśmy z firmą Salesforce umowę o przetwarzanie danych dotyczących zamówień zgodnie z art. 28 RODO. Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się zgodnie z gwarancją z art. 46 i nast. RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce Prywatności firmy Salesforce: https://www.salesforce.com/company/privacy/ >

 • Dalsze pytania
  W przypadku dalszych pytań dotyczących niniejszej informacji o prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej można od razu przesłać swoje pytania na adres wymieniony w pkt „Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora“ lub w pkt „Dane kontaktowe inspektora ochrony danych“ niniejszego dokumentu.
  Stan: Maj 2018 r.