Pruftechnik

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z zespołem PRUFTECHNIK w przypadku wszelkich zapytań dotyczących produktów lub usług.

Skontaktuj się z nami

Znajdź nasze lokalne przedstawicielstwo

PRUFTECHNIK operuje w ponad 70 krajach na całym świecie.

Znajdź lokalną osobę kontaktową.

szukaj kontakt
Polska
PRUFTECHNIK WIBREM Sp. z o.o.
Ul. Tyniecka 17
52-407 Wrocław
Polska
Polska
PRUFTECHNIK WIBREM Sp. z o.o.
Ul. Tyniecka 17
52-407 Wrocław
Polska

Wyłączenie odpowiedzialności

 • Odpowiedzialność za zawartość

  Niniejsza strona internetowa została przygotowana z największą starannością. Firma PRUFTECHNIK nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia wobec firmy PRUFTECHNIK, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych przez użycie lub niewykorzystanie prezentowanych informacji lub przez wykorzystanie błędnych i niekompletnych informacji, są w zasadzie wykluczone, o ile nie zostały spowodowane przez firmę PRUFTECHNIK w sposób zamierzony lub w wyniku rażącego zaniedbania.

  Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Firma PRUFTECHNIK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do części lub całej oferty, jej uzupełnienia oraz czasowego lub trwałego usunięcia.

 • Odsyłacze i linki

  W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych („hiperlinki”), które są poza zakresem odpowiedzialności firmy PRUFTECHNIK, obowiązek odpowiedzialności wejdzie w życie wyłącznie w przypadku, w którym firma PRUFTECHNIK zna zawartość odnośnika i byłoby technicznie możliwe i uzasadnione usunąć go ze strony, aby zapobiec wykorzystaniu nielegalnej zawartości.

  Firma PRUFTECHNIK oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie linkowania nie wykryto żadnych nielegalnych treści na linkowanych stronach. Firma PRUFTECHNIK nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo linkowanych/powiązanych stron. Dlatego firma PRUFTECHNIK dystansuje się wyraźnie od wszystkich zawartości wszelkich linkowanych/powiązanych stron, które zostały zmienione po ustanowieniu linku. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich odsyłaczy i linków w ramach własnej oferty internetowej, jak również do obcych wpisów w księgach gości założonych przez firmę PRUFTECHNIK, forów dyskusyjnych, katalogów linków, list mailingowych i do wszystkich innych form baz danych, do których zawartości możliwy jest dostęp dla zapisu z zewnątrz. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania tego rodzaju informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której nastąpiło odniesienie, a nie ten, który linkował do tych stron.

 • Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych

  Firma PRUFTECHNIK dąży do tego, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do stosowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, używać grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów opracowanych samodzielnie przez firmę PRUFTECHNIK lub sięgać po niewymagające licencji grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i tekstów.

  Treści i prace opracowane przez operatora strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkie wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody firmy PRUFTECHNIK. Pobieranie i kopiowanie tej strony dozwolone jest tylko do użytku prywatnego, niekomercyjnego. Jeśli treści tej strony nie zostały opracowane przez operatora strony, należy przestrzegać praw autorskich osób trzecich. Szczególnie treści osób trzecich oznaczone są jako takie.
  W przypadku naruszenia praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Jeśli stwierdzimy naruszenie praw, usuniemy te treści. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione w ramach oferty internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa dotyczącego znaków towarowych i prawa własności danego, zarejestrowanego właściciela. Na podstawie samego zaprezentowania nie można wyciągnąć wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich!Prawa autorskie do opublikowanych, opracowanych samodzielnie przez firmę PRUFTECHNIK materiałów, należą się wyłącznie firmie PRUFTECHNIK. Powielanie lub wykorzystanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo lub tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźniej zgody firmy PRUFTECHNIK.

 • Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

  Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której nastąpiło odesłanie do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają już lub w pełni nie odpowiadają obowiązującemu stanowi prawnemu, zawartość i ważność pozostałych części dokumentu pozostaje nienaruszona.