Pruftechnik

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z zespołem PRUFTECHNIK w przypadku wszelkich zapytań dotyczących produktów lub usług.

Skontaktuj się z nami

Znajdź nasze lokalne przedstawicielstwo

PRUFTECHNIK operuje w ponad 70 krajach na całym świecie.

Znajdź lokalną osobę kontaktową.

szukaj kontakt
Polska
PRUFTECHNIK WIBREM Sp. z o.o.
Ul. Tyniecka 17
52-407 Wrocław
Polska
Polska
PRUFTECHNIK WIBREM Sp. z o.o.
Ul. Tyniecka 17
52-407 Wrocław
Polska

ParAlign
usługi ustawiania walców

ParAlign <br>usługi ustawiania walców </br>

Usługi ustawiania walców i rolek ParAlign oferowane są przez wynalazców w dziedzinie pomiarów żyroskopowych.

ParAlign jest unikalną, nieoptyczną metodą pomiarową wykorzystującą technologię inercyjną, zaprojektowaną do pomiaru równoległości walców w instalacjach produkcyjnych w przemyśle papierniczym, poligraficznym, przetwórczym, stalowym oraz w wszelkich procesach polegających na współpracujących ze sobą rolkach.

Niepoprawne ustawienie walców może prowadzić do marnowania materiału, nieciągłości lub niskiej jakości produktów oraz nadmiernego zużycia maszyn. Prawidłowo wyosiowane rolki pracują lepiej, tworzą bardziej jednolite produkty i zmniejszają zużycie maszyn.

Trzy pierścieniowe żyroskopy laserowe umożliwiają ParAlign wykonywanie pomiarów w przestrzeni trójwymiarowej (przechył, pochylenie i odchylenie). Nie jest wymagana widoczność w zakresie pomiarowym, co zapewnia spójne, powtarzalne wyniki.

BEZPŁATNE DEMO PRODUKTU
LAT DOŚWIADCZENIA
have already used PARALIGN
W ZAKŁADACH NA CAŁYM ŚWIECIE JUŻ UŻYWANO PARALIGN
measured with PARALIGN
WALCÓW ZMIERZONYCH Z PARALIGN

Dlaczego warto wybrać usługę ParAlign?

Jak możemy Ci pomóc?

Prześlij do nas swoje zapytanie, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą niezwłocznie.

Skontaktuj się z nami

Szkolenia

Oferujemy szkolenia w zakresie osiowania, drgań i wyważania, ultradźwięku oraz niezawodności.

Znajdź kurs

Rodzaje usług

Zespół Pruftechnik Services oferuje dwa rodzaje ustawiania walców z wykorzystaniem technologii żyroskopowej ParAlign: ParAlign Service i Peak RGA Service.

Usługa ParAlign jest wykonywana przy użyciu samego urządzenia ParAlign. Podczas wykonywania usługi, urządzenie jest umieszczane na walcu i obracane o minimum 20 stopni wokół osi obrotu walca. ParAlign może być umieszczony w dowolnym miejscu wzdłuż obwodu walca tak długo, jak jest wystarczająco dużo miejsca, aby wykonać prawidłowy pomiar metodą SWEEP. Pomiar trwa około 30 sekund, a wyniki są natychmiast przesyłane bezprzewodowo do laptopa.

Usługa Peak Roll and Geometrical Alignment (RGA) jest kompleksowym rozwiązaniem łączącym ParAlign z trackerami laserowymi do osiowania rolek i otaczających je struktur w najkrótszym możliwym czasie - dając jednocześnie dokładne wyniki i natychmiastowe raporty wizualne. Żadna inna metoda osiowania walców nie łączy w sobie technologii żyroskopowej i trackera laserowego.

Darmowe demo produktu

Często zadawane pytania

Otwórz wszystko

Dlaczego osiowanie walców?

Walce, które są dobrze wyosiowane – tzn. równoległe względem siebie – podnoszą jakość produktu i zwiększają produktywność dzięki większej dostępności maszyn i wydajności produkcji.

Równoległość walców jest jeszcze ważniejsza, gdy maszyny pracują z bardzo dużą prędkością i gdy walce znajdują się bardzo blisko siebie.

Dlaczego warto korzystać z PARALIGN?

PARALIGN jest najszybszą metodą pomiaru walca na rynku.

Dzięki szybkiej konfiguracji i krótkiemu czasowi pomiaru usługa PARALIGN może być wykonywana nawet podczas krótkiego przestoju na konserwację. Raporty z pomiarów są dostępne natychmiast.

PARALIGN może nawet mierzyć walce w zamkniętych sekcjach lub na wielu poziomach maszyny, ponieważ, w przeciwieństwie do optycznych systemów pomiarowych, metoda ta nie wymaga pola widzenia. Ponadto do pomiaru nie jest potrzebny punkt odniesienia, ponieważ przesunięcie jest zdefiniowane w odniesieniu do walca referencyjnego.

Jak to działa?

PARALIGN składa się z trzech żyroskopów laserowych, umożliwiających wykonywanie pomiarów w przestrzeni trójwymiarowej. (Kąty RPY). Pole widzenia nie jest konieczne. To pomaga nam uzyskać bardzo powtarzalne wyniki.

Aby wykonać pomiar, urządzenie PARALIGN jest umieszczane na walcu. Urządzenie jest przesuwane po powierzchni walca, wokół jego osi obrotu lub walec jest obracany wraz ze znajdującym się na nim urządzeniem. Zakres kątowy wynoszący 20° jest wystarczający do określenia dokładnej pozycji walca w przestrzeni. Wartości pomiarowe niskiej jakości, powstałe na przykład poprzez nierównoległe umieszczenie urządzenia na walcu, są automatycznie odfiltrowywane przez algorytm efektywny. Wartości pomiarów są natychmiast przesyłane bezprzewodowo do laptopa.

Czy walce muszą być równoległe?

Roll alignment in steel manufacturing with PARALIGN

Tak. Walce powinny być równoległe, aby zapewnić jednolitość i dobrą jakość powstającego produktu.

Równoległość walców jest jeszcze ważniejsza, gdy maszyny pracują z bardzo dużą prędkością i gdy walce znajdują się bardzo blisko siebie.

Gdzie na walcu można wykonać pomiar z PARALIGN?

Roll alignment in a converting plant with PARALIGN

Urządzenie PARALIGN można umieścić w dowolnym miejscu na powierzchni walców pod warunkiem dostępu do 20 stopni (minimum) dla opatentowanego pomiaru SWEEP. Dotyczy to również spodu lub boków.

Jaki jest najmniejszy walec, który można zmierzyć?

Najmniejszy walec może mieć 43 cm (25 cali) długości i 8 mm (0,315 cala) średnicy.

Kiedy możemy zobaczyć raport dla zmierzonej maszyny?

Alignment report showing roll misalignment

Raport graficzny może zostać przedstawiony natychmiast po wykonaniu serii pomiarów. Zazwyczaj prezentujemy różne etapy raportów pośrednich przez cały dzień.

Raport końcowy do oceny jest prezentowany po zakończeniu usługi.

Czy dokładność zależy od lokalizacji walca?

Dokładność PARALIGN nie zależy od lokalizacji walca. Walec może znajdować się na wysokości 3 metrów (10 stóp), za ścianą lub w innym budynku. Pole widzenia lub odległość również nie mają znaczenia.

Czy PARALIGN można kupić lub wypożyczyć?

PARALIGN do osiowania walców oferujemy naszym klientom jako usługę. Obecnie firma PRUFTECHNIK nie sprzedaje PARALIGN.

Czy do ustawienia Waszych pomiarów potrzebna jest optyka?

Użycie optyki nie jest konieczne do ustawienia naszych pomiarów. Linia środkowa ani pole widzenia nie są konieczne do znalezienia równoległości między walcami.

Czym jest technologia inercyjna?

PARALIGN gyroscope no inclination

Wewnątrz systemu pomiarowego PARALIGN znajdują się trzy wysoce precyzyjne żyroskopy laserowe. Takie żyroskopy nie zmieniają swojej osi obrotu z powodu bezwładności masy, nawet jeśli ich podstawa się przemieszcza. W ten sposób można określić kąt nachylenia wzdłuż osi obrotu.

PARALIGN gyroscope with inclination

Trzy żyroskopy w systemie PARALIGN są rozmieszczone wzdłuż trzech wymiarów w przestrzeni (x, y i z). Trzy kąty – przechylenie, nachylenie i odchylenie – które są określane przez system, dają dokładne położenie w przestrzeni. Oznacza to, że PARALIGN może w każdej chwili zidentyfikować swoje względne położenie w przestrzeni.

Ta sama technologia jest powszechnie stosowana w systemach nawigacji powietrznej.

FAQ - usługa Peak Roll oraz Geometrical Alignment (RGA)


Osiowanie walców w fabryce stali z PARALIGN

Osiowanie walców w fabryce stali

OSIOWANIE WALCA Z PARALIGN

PARALIGN jest najszybszą metodą pomiaru walca na rynku

PARALIGN ZWIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ MASZYNY I JAKOŚĆ PRODUKTU

Otwórz wszystko

Sekcja prasy

 • Przedłuż żywotność drutów, filców i osłon walców

 • Zredukuj fałdy i zagięcia

 • Zapewnij jednolity profil wilgoci

Sekcja suszenia

 • Przedłuż żywotność tkanin i osłon walców

 • Zredukuj fałdy

 • Zapewnij jednolity profil grubości

Sekcja kalendarza

 • Przedłuż żywotność łożysk i walców

 • Zredukuj fałdy i przerwania papieru

 • Zredukuj ilość odpadów

 • Zapewnij równomierne nawijanie

Równoległość walców: nasze wartości tolerancji oparte są na 15-letnim doświadczeniu

PARALIGN POMAGA ZAPOBIEGAĆ POWSTAWANIU FAŁD, ZAGIĘĆ I TZW. „DŁUGICH BOKÓW” WSTĘGI

Otwórz wszystko

Linia do wytłaczania folii metodą rozdmuchu

 • Zapobiegaj i redukuj „długie boki” lub asymetryczne nawijanie wstęgi

 • Zapewnij jednolity profil grubości

 • Zredukuj fałdy, zagięcia i przerwania wstęgi

 • Zwiększ jakość produktu

 • Zredukuj ilość odpadów

ównoległość walców: nasze wartości tolerancji oparte są na 15-letnim doświadczeniu

PARALIGN STOSUJE SIĘ DO OSIOWANIA WALCÓW W PRASACH FLEKSOGRAFICZNYCH, CYFROWYCH, OFFSETOWYCH I WKLĘSŁODRUKOWYCH

Otwórz wszystko

Prasa drukarska

 • Zredukuj ilości makulatury, braków i odpadów

 • Zredukuj fałdy i przerwania wstęgi

 • Krótkie czasy konfiguracji po zmianie produktu

 • Skoryguj podajniki i szpilki wskaźnikowe

PARALIGN MOŻE RÓWNIEŻ SŁUŻYĆ DO POMIARU WALCÓW NA DŁUGIE ODLEGŁOSCI ORAZ TRUDNODOSTĘPNYCH WALCÓW

Otwórz wszystko

Walcownia posobna

 • Zapobiegaj asymetrycznemu profilowi grubości

 • Zmniejsz ruch wstęgi dzięki lepszemu położeniu walców podpierających

 • Zapewnij jednolitą gęstość powierzchni

Linia do wytrawiania/walcowania na zimno

 • Zapobiegaj rozosiowaniu taśmy

 • Zmniejsz przestoje spowodowane awarią taśmy

Równoległość walców: nasze wartości tolerancji oparte są na 15-letnim doświadczeniu