Pruftechnik

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z zespołem PRUFTECHNIK w przypadku wszelkich zapytań dotyczących produktów lub usług.

Skontaktuj się z nami

Znajdź nasze lokalne przedstawicielstwo

PRUFTECHNIK operuje w ponad 70 krajach na całym świecie.

Znajdź lokalną osobę kontaktową.

szukaj kontakt
Polska
PRUFTECHNIK WIBREM Sp. z o.o.
Ul. Tyniecka 17
52-407 Wrocław
Polska
Polska
PRUFTECHNIK WIBREM Sp. z o.o.
Ul. Tyniecka 17
52-407 Wrocław
Polska

Nasze usługi mierzą, oceniają i selektywnie redukują wibracje
Rozpoznajemy błędy odpowiednio wcześniej, zanim powstaną szkody

Podczas pracy nie można całkowicie uniknąć drgań w maszynach i zespołach maszyn oraz przy nich. Można jednak zoptymalizować procesy i precyzyjnymi działaniami zmniejszyć drgania! Centrum Serwisowe PRUFTECHNIK wspiera swoich klientów na całym świecie, świadcząc usługi do analizy i minimalizowania drgań maszyn.

Wszyscy technicy firmy PRUFTECHNIK są ekspertami w swoim fachu, dysponują wieloletnim doświadczeniem i doskonałym wykształceniem (certyfikacje ISO CAT I-IV). Wielu renomowanych klientów z całego świata wielokrotnie korzystało już z usług firmy PRUFTECHNIK w zakresie pomiaru i analizy drgań, odnosząc przy tym pozytywne rezultaty i zwiększając efektywność pracy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, A MY WYKONAMY ZA CIEBIE CAŁĄ PRACĘ

Jak możemy Ci pomóc?

Prześlij do nas swoje zapytanie, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą niezwłocznie.

Skontaktuj się z nami

Szkolenia

Oferujemy szkolenia w zakresie osiowania, drgań i wyważania, ultradźwięku oraz niezawodności.

Znajdź kurs

POMIAR DRGAŃ
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA TEMAT USŁUG PRUFTECHNIK

Wyważanie precyzyjne oraz wyważanie podczas pracy

Maszyny są coraz częściej eksploatowane ze zmienną prędkością. Zwiększa to ryzyko drgań rezonansowych.
Na skutek tego wzrasta ryzyko powstawania drgań. Im lepiej wyważone są komponenty maszyny, tym mniejszy jest potencjał wytwarzania drgań zakłócających o częstotliwości obrotów oraz drgań własnych.

Pomiary wyważania są szybkie i łatwe dzięki technikom pomiarowym PRUFTECHNIK i personelowi serwisowemu. Z reguły drgania obudowy są mierzone za pomocą czujników przyspieszenia, natomiast do pomiaru wartości momentu obrotowego oraz danych dotyczących faz wykorzystuje się wykorzystuje się laserowo-optyczny wskaźnik momentu obrotowego. W przypadku wyjątkowo dużych wymagań do precyzyjnego wyważania można jednak również wykorzystać drgania wałów.

PRUFTECHNIK Service Pracownicy wspierają Cię aktywnie i są również szczęśliwi mogąc zapewnić Ci wiedzę i umiejętności w zakresie równoważenia twoich działań.

Pomiar drgań

Regularnie przeprowadzane wewnątrzzakładowe kontrole tras maszyn i zespołów maszyn oraz nieustanny pobór danych maszyny za pomocą Online Condition Monitoring Systems (systemów do monitorowania stanu online) umożliwiają precyzyjną, efektywną, a przede wszystkim planowaną konserwację (predictive maintenance).

Dysponujący certyfikacją ISO specjaliści od drgań zatrudnieni w firmie PRUFTECHNIK będą regularnie pobierali dane maszyn oraz dokonają analitycznej oceny tych danych za pomocą urządzeń ręcznych lub online. PRUFTECHNIK dostarcza przetworzone dane i zapewnia porady dotyczące interpretacji i ukierunkowanej redukcji drgań.

Nasi specjaliści przeprowadzają również neutralne dla producenta pomiary akceptacji drgań i dokumentują wyniki w protokole pomiaru i odbioru.

Analiza emisji hałasu i drgań własnych

Specjaliści ds. drgań z firmy PRUFTECHNIK z certyfikatem ISO przeprowadzają analizy hałasu i/lub drgań swobodnych. Wyniki porównywane są ze stanem techniki i wymogami prawnymi lub umownymi. W razie potrzeby zalecane są odpowiednie środki w celu zmniejszenia hałasu.
W przypadku analizy drgań swobodnych używamy młotka impulsowego lub samej maszyny przepływowej do przeprowadzenia analizy systemu i określenia pożądanych parametrów systemu.
Podczas analizy ODS wykorzystywana jest kamera wideo oparta na drganiach.

Analiza drgań fal i ruchu

Wyniki analiz PRUFTECHNIK dostarczają podstawowych informacji o zachowaniu ruchu maszyn i systemów, aw szczególności obracających się wałów. Za pomocą tych danych można rozpoznać ewentualne problemy i ustalić konieczne środki korygujące, jak np. zachowanie wartości zadanych dla osiowania, które zapewnią bezpieczną pracę maszyn i wydłużą ich okres eksploatacji.

Mierzone są między innymi przemieszczenia bezwzględne, do których dochodzi np. na skutek wzrostu wartości termicznych lub ruchów w fundamentach. Nasi specjaliści są w stanie rozpoznać i usnąć nawet rozległe przemieszczenia, np. w turbinach i ich łożyskach ślizgowych (wiry, bicie olejowe i tym podobne).

Jednak mierzone są również bezwzględne przemieszczenia maszyn, ponieważ są one np. spowodowane wzrostem temperatury. Nawet złożone wibracje turbiny (zawirowania oleju, drgania filmu olejowego itp.) Mogą być wykryte przez naszych specjalistów, np. być zmniejszone przez większą precyzję geometryczną.

Pomiar obciążenia i naprężenia

Naprężenia związane ze zużyciem lub pęknięcia wału często wynikają z faktu, że maksymalne dopuszczalne momenty obrotowe nie są do siebie dopasowane lub że w pewnych stanach roboczych działają pęcznienia lub nawet zmiany obciążeń. Dokonując pomiaru momentu obrotowego przy użyciu czujnika tensometrycznego (DMS), eksperci od firmy PRUFTECHNIK mogą szybko sprawdzić, w jaki sposób rozłożone są ciężary. W zależności od wyniku pomiaru konieczne jest przeprowadzenie zmian konstrukcyjnych lub zmian w procesach.

PRUFTECHNIK przeprowadza instalację DMS bezpośrednio na miejscu i doradza w zakresie niezbędnego zapisu metrologicznego występujących objawów. W przypadku gwałtownego złamania, np. w automatycznym monitorowaniu zdarzeń VIBGUARD z rejestrowaniem przed i po historii krytycznych skoków obciążenia.

Tymczasowa usługa telediagnostyczna (TTS)

Szczególną cechą rozwiązania TTS jest to, że zaawansowany sprzęt pomiarowy firmy PRUFTECHNIK umożliwia przeprowadzanie samodzielnych pomiarów przez całe dni robocze lub tygodnie, bez konieczności natychmiastowego zakupu takiego sprzętu. Rejestrowane są nie tylko dane dotyczące drgań, ale także inne dane o stanie i procesie, a następnie są one oceniane wielowymiarowo z perspektywy inżynieryjnej. Dłuższy pomiar pozwala sprawdzić, jak zachowują się różne komponenty maszyny w różnych stanach roboczych. Można z tych danych określić problematyczne obszary podczas rozruchu, wybiegu i przełączania maszyny, jak również w stanie ciepłym i zimnym.

Na podstawie danych TTS staramy się wykrywać nieprawidłowości i odchylenia w danym obiekcie oraz tworzyć dla naszych klientów indywidualne raporty z zaleceniami dotyczącymi konkretnych zastosowań.