Pruftechnik

Bizimle iletişime geçin

Her tür ürün veya servis talebi için lütfen PRÜFTECHNIK ekibi ile iletişime geçin.

Bizimle iletişime geçin

Yakınınızdaki şubemizi bulun

PRÜFTECHNIK dünya çapında 70’ten fazla ülkede faal.

Yerel irtibat kişinizi bulun.

İrtibat kişinize
Türkiye
PRÜFTECHNIK Proaktif Bakım
Teknolojileri ve Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mahallesi 3. Cadde, No:1/2
34746 Ataşehir İstanbul
Türkiye

Sorumluluk reddi

 • İçeriklere ilişkin sorumluluk

  Bu web sitesi mümkün olan en yüksek özenle oluşturulmuştur. PRÜFTECHNIK, hazırlanan bilgilerin güncelliğine, doğruluğuna, eksiksiz olmasına veya kalitesine ilişkin herhangi bir garanti vermez. Sunulan bilgilerin kullanımından veya kullanılmasından ya da hatalı ve eksik bilgilerin kullanımından kaynaklanan maddi veya manevi türdeki zararlardan kaynaklı olarak PRÜFTECHNIK'e karşı, eğer PRÜFTECHNIK'e ilişkin kanıtlanabilen kasti veya ağır ihmalden kaynaklı bir suç mevcut değilse, prensip olarak talep ve davada bulunulamaz.

  Tüm teklifler bağlayıcı olmayan şekilde söz konusudurlar. PRÜFTECHNIK açık olarak, sayfaların bir kısmını veya komple sunumu ayrı bir bildirime gerek duymaksızın değiştirme, tamamlama, silme, veya yayını aralıklı olarak veya nihai olarak durdurma hakkını mahfuz tutar.

 • Atıflar ve linkler

  PRÜFTECHNIK'in sorumluluk alanı dışında kalan yabancı web sayfalarına ("hyperlink") doğrudan veya dolaylı atıflarda bir sorumluluk yükümlülüğü sadece, PRÜFTECHNIK'in içerikler hakkında bilgi sahibi olduğu ve kendisi için teknik açıdan, kullanımın hukuka aykırı içerikler durumunda engellenmesinin mümkün olması ve beklenmesi durumunda yürürlüğe girebilir.

  PRÜFTECHNIK burada açık olarak, linkin yerleştirildiği zaman link verilen sayfalarda herhangi yasadışı içerikler bulunmadığını beyan eder. Link verilen/bağlanan sayfaların güncel ve gelecekteki tasarımına, içeriklerine veya telif haklarına ilişkin olarak PRÜFTECHNIK herhangi bir etkide bulunamaz. Bu nedenle PRÜFTECHNIK, link verilen/bağlanan tüm sayfaların, link yerleştirildikten sonra değiştirilen tüm içeriklerine ilişkin mesafe koyar. Bu tespit, PRÜFTECHNIK tarafından düzenlenen ziyaretçi defterleri, tartışma forumları, link listeleri, posta listeleri ve içeriklerine harici olarak yazılı erişimin mümkün olduğu veri bankalarının tüm şekilleri halinde İnternet sunumuna yerleştirilen her türlü link ve atıf ve ayrıca yabancı girişler için geçerlidir. Yasadışı, hatalı veya eksik içerikler ve özellikle bu türden sunulan bilgilerin kullanımından veya kullanılmamasından doğan zararlardan sadece atıfta bulunulan sayfanın sunucusu sorumludur; linkler üzerinden ilgili yayınlara sadece atıfta bulunan taraf sorumlu tutulamaz.

 • Telif ve işaretleme hakkı

  PRÜFTECHNIK, tüm yayınlarında kullanılan grafiklerin, sesli dokümanların, video sekanslarının ve metinlerin telif haklarını dikkate almaya, PRÜFTECHNIK'in kendisi tarafından hazırlanan grafikleri, sesli dokümanları, video sekanslarını ve metinleri kullanmaya veya lisan gerektirmeyen grafiklere, sesli dokümanlara, video sekanslarına ve metinlere başvurmaya gayret etmektedir.

  Sayfa işletmecileri tarafından hazırlanan içerikler ve bu sayfalardaki eserler Alman Telif Hukukuna tabidirler. Telif hakkının sınırları dışında kalan çoğaltma, işleme, yayma ve her türden değerlendirme, PRÜFTECHNIK'in yazılı onayını gerektirir. Bu sayfanın indirilmesi ve kopyalanması sadece özel kullanım için mümkündür, ticari kullanımı yasaktır. Eğer bu sayfadaki içerikler işletmeci tarafından hazırlanmamışlarsa, üçüncü kişilerin telif hakları dikkate alınır. Özellikle üçüncü kişilerin içerikleri bu şekilde işaretlenirler. Eğer yine de telif hakkının ihlal edildiğini fark ederseniz, lütfen bunu belirtin. Hukuki ihlallerin ortaya çıkmasında bu türden içerikleri hemen kaldırıyoruz. İnternet sunumu içinde anılan ve gerektiğinde üçüncü kişiler tarafından korunan tüm marka ve logolar sınırsız olarak her defasında geçerli işaretleme hukukunun hükümlerine ve tescilli mülkiyet sahiplerinin mülkiyet haklarına tabidir. Sadece belirtildiği için, marka logolarının üçüncü kişilerin hakları ile koruma altında olmadığı sonucu çıkarılamaz! Yayınlanan, PRÜFTECHNIK'in kendisi tarafından hazırlanan objelerin telif hakkı sadece PRÜFTECHNIK'e aittir. Böyle grafiklerin, sesli dokümanların, video sekanslarının ve metinlerin başka elektronik veya basılı yayınlarda kullanımı veya çoğaltılması, PRÜFTECHNIK'in açık onayı olmadan yasaktır.

 • Bu sorumluluk reddinin hukuken geçerliliği

  Bu sorumluluk reddi, kendisinden bu sayfaya atıfta bulunulan İnternet sunumunun parçası olarak kabul edilmelidir. Eğer bu metnin bir kısmı veya bireysel formülasyonları, geçerli hukuki duruma uygun değilse, artık uygun değilse veya kısmi olarak uygun değilse, dokümanın geriye kalan kısımları içerik ve geçerlilik olarak bundan etkilenmezler.