Pruftechnik

Neem contact met ons op

Neem contact op met het PRUFTECHNIK team voor alle vragen over producten of services.

Contacteer ons

Vind ons bij u in de buurt

PRUFTECHNIK is wereldwijd actief in meer dan 70 landen.

Zoek uw lokale contactpersoon.

Aan uw contactpersoon
België
PRUFTECHNIK N.V.
Gaston Crommenlaan 8 bus 0510, 1st Floor
9050 Gent
België
België
PRUFTECHNIK N.V.
Gaston Crommenlaan 8 bus 0510, 1st Floor
9050 Gent
België
Nederland
Servicing Europe NDT bv
Scherpdeel 30
4703 RJ Roosendaal
Nederland

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 • Aansprakelijkheid voor de inhoud

  Deze website werd met de grootste zorg samengesteld. PRUFTECHNIK staat niet in voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens PRUFTECHNIK die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie veroorzaakt werd, zijn steeds uitgesloten, tenzij er aantoonbaar sprake is van opzet of grove nalatigheid door PRUFTECHNIK.

  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. PRUFTECHNIK behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de sites of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te verwijderen.

 • Verwijzingen en links

  Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks"), die buiten de verantwoordelijkheid van PRUFTECHNIK liggen, zou de verplichte aansprakelijkheid alleen van toepassing zijn in die gevallen waarin PRUFTECHNIEK kennis heeft van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen.

  PRUFTECHNIK verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van de link geen illegale inhoud op de gelinkte sites herkenbaar was. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte / gekoppelde sites heeft PRUFTECHNIK geen invloed. Daarom distantieert PRUFTECHNIK zich hierbij uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte / gekoppelde pagina's die na de link-plaatsing zijn gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen alsmede voor externe vermeldingen in door PRUFTECNIK ingerichte gastenboeken, discussieforums, linklijsten en mailinglijsten en in alle vormen van databanken waarbij externe schrijftoegang tot de inhoud mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is uitsluitend degene verantwoordelijk die de pagina waarnaar wordt verwezen aanbiedt, echter niet degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.

 • Auteurs- en merkenrecht

  PRUFTECHNIK streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videoclips en teksten in acht te nemen, om door PRUFTECHNIK zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videoclips en teksten te gebruiken of gebruik te maken van grafieken, geluidsdocumenten, videoclips en teksten waarop geen licentierechten rusten.

  De door de exploitant van de website gemaakte inhoud en werken op deze site vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elk gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van PRUFTECHNIK vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn uitsluitend toegestaan voor privé, niet commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze pagina niet door de exploitant werd gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Vooral de inhoud van derden wordt dusdanig gekenmerkt. Als u desondanks een schending van het auteursrecht merkt, verzoeken wij u vriendelijk om ons hierover te informeren. Zodra wij kennis hebben van een wetsovertreding zullen wij een dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.Alle binnen het internetaanbod vermelde en evt. door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het afzonderlijk geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaren. Alleen op grond van de vermelding kan niet de conclusie getrokken worden dat merkenrechten niet door de rechten van derden beschermd worden!
  Het copyright voor de openbaar gemaakte, door PRUFTECHNIK zelf vervaardigde objecten blijft alleen bij PRUFTECHNIK. Vermenigvuldiging of gebruik van zulke grafieken, geluidsfragmenten, videoclips en teksten in andere electronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van PRUFTECHNIK niet toegestaan.

 • Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

  Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient beschouwd te worden als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina verwezen werd. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet of niet in hun geheel van toepassing zijn op de geldende rechtssituatie, blijven de inhoud en de geldigheid van de overige delen van dit document onaangetast.