Pruftechnik

Neem contact met ons op

Neem contact op met het PRUFTECHNIK team voor alle vragen over producten of services.

Contacteer ons

Vind ons bij u in de buurt

PRUFTECHNIK is wereldwijd actief in meer dan 70 landen.

Zoek uw lokale contactpersoon.

Aan uw contactpersoon
België
PRUFTECHNIK N.V.
Gaston Crommenlaan 8 bus 0510, 1st Floor
9050 Gent
België
België
PRUFTECHNIK N.V.
Gaston Crommenlaan 8 bus 0510, 1st Floor
9050 Gent
België
Nederland
Servicing Europe NDT bv
Scherpdeel 30
4703 RJ Roosendaal
Nederland

Wij zorgen ervoor dat uw installaties weer soepel draaien

Om de vereiste geometrische precisie van machines en installaties (assets) te realiseren, biedt PRUFTECHNIK alle services op het gebied van uitlijnen aan. Het maakt hierbij niet uit of het om eenvoudige, kleine installaties of zeer complexe machineparken gaat. PRUFTECHNIK kiest voor alle services voor geavanceerde lasertechniek en kan hiervoor terugvallen op het volledige assortiment aan bedrijfsinterne uitlijningsapparaten, o.a. ROTALIGN en OPTALIGN.

Voor de ingebruikname van machines dienen geometrische metingen van de fundamenten, flenzen of machinehelften te worden uitgevoerd. PRUFTECHNIK biedt ook hiervoor de perfecte services. Lasernauwkeurig kunnen op deze manier ook de kleinste norm- en tolerantieafwijkingen worden opgespoord.

Neem contact met ons op en wij klaren de klus voor u

Hoe kunnen wij u helpen?

Stuur ons uw vraag en u hoort snel van onze experts.

Contacteer ons

Training

We bieden training voor uitlijning, trillingen en balanceren, ultrasone technologie en betrouwbaarheid.

Vind een cursus

UITLIJNEN
PRUFTECHNIK-Services in Detail

Laser-optische asuitlijning

Met OPTALIGN en ROTALIGN heeft PRUFTECHNIK het laseroptische uitlijnen van assen en machines aan het begin van de jaren 80 internationaal op de kaart gezet. PRUFTECHNIK kan zodoende ook als synoniem voor het laseroptische uitlijnen van machines – ongeacht het type, ook verticale machines en machines met cardanassen – worden gebruikt.

PRUFTECHHNIK biedt een dergelijke nauwkeurige laser-asuitlijning ook als een dienst en als een trainingsservice in het veld aan. Waarom is precisie-uitlijning zo belangrijk?Wanneer de toegestane werkbereik van een askoppeling is uitgeput, ontstaan reeds binnen de grenswaarden extra trillingen en verhoogde tegenkrachten die tot een verhoogde slijtage aan dichtingen en lagers en in extreme gevallen zelfs tot een asbreuk kunnen leiden. Welke hoek- en axiale afwijkingen door een koppeling maximaal kunnen worden gecompenseerd, wordt onder andere door de bouwwijze bepaald. Met laser-asuitlijning zorgen wij, ongeacht de gebruikte koppeling, voor geometrische precisie. En dit geldt ook voor verticale machines en cardanassen.

Walsen uitlijnen met PARALIGN en Peak RGA

PARALIGN is het unieke, door PRUFTECHNIK ontwikkelde apparaat met inertiale ringlasertechnologie voor de meting van de paralleliteit van walsen en rollen in productie-installaties binnen de papier-, druk-, verwerkings- en/of staalindustrie.

Omdat de installaties op een steeds hogere snelheid draaien en de eisen aan de productiekwaliteitsteeds strenger worden, is een nauwkeurige uitlijning van de walsen van groot belang. Perfect, d.w.z. parallel aan elkaar uitgelijnde walsen zorgen dankzij een hogere machinebeschikbaarheid en een hoger productievermogen voor een verbeterde productkwaliteit en een gestegen productiviteit.

Zo kunnen met PARALIGN in tegenstelling tot optische meetmethoden ook walsen op moeilijk toegankelijke plaatsen van de installatie worden gemeten, omdat het apparaat geen directezichtverbinding vereist. PARALIGN is de snelste walsmeetmethode op demarkt. De meetrapporten zijn onmiddellijk beschikbaar. Dankzij de korte instellings- en meettijden kan een PARALIGN-service probleemloos tijdens korte geplandestilstandtijden voor onderhoudsdoeleinden worden uitgevoerd.

Scheurlijnmeting

Wij meten via laser uw machine-scheurlijn en controleren via PARALIGN de parallelliteit van de installatiewalsen. Tegelijkertijd stellen we vast of alle walsen nog loodrecht t.o.v. de scheurlijn staan. Machinevibratie en bezinkingsverschijnselen kunnen de oorspronkelijke scheurlijn enorm beïnvloeden, die tijdig kan worden gedetecteerd door regelmatige controles van de scheurlijn.

Op laser gebaseerde uitlijning van structuren en machineonderdelen

Vaak omvatten onze services gecombineerde meetwerkzaamheden. Nadat we de rechtheid van rails hebben bepaald, meten we bijv. ook de parallelliteit van de rails ten opzichte van elkaar op. Wij documenteren voor u bijv. de effenheid van het onderste gedeelte van een zweefdroger of van een pers in vergelijking met de bijbehorende tegenhanger, zodat een beeld van het verschil in de effenheid van de oppervlakken ontstaat.

Productiestraten zoals in de metaal- of bandenindustrie omvatten materiaaltoevoeren die verticaal op het productieproces uitgelijnd moeten zijn. Wij nemen deze meting van u over. Daarnaast bepalen wij ook de verticale lijn van materiaaltoevoeren ten opzichte van rotatie-assen in de hoofdlijn.

Eenzijdige slijtage van lagers kan een aanwijzing zijn dat assen (aandrijfassen, verticale assen, turbine-assen, etc.) scheef gelagerd zijn of scheef lopen. Met behulp van lasernauwkeurige meetmethoden kunnen de experts van PRUFTECHNIK op een honderdste millimeter nauwkeurig boringen, flenzen, deellijnen en zelfs turbines resp. turbineschalen meten en uitlijnen.

Bepaling van uitlijndoelen

Er zijn machines die de bedoelde bedrijfsstatus pas na dagen bereiken of die zelfs regelmatig veranderen. Het betekent dan om verkeerd uit te lijnen in de koude toestand, rekening houdend met uitlijningsspecificaties, zodat een perfecte uitlijning tussen de aan elkaar gekoppelde machines wordt bereikt tijdens nominaal bedrijf.

We bepalen de optimale uitlijndoelen als service voor u. De uitlijndoelen worden in de laseruitlijnmeettechniek ingevoerd en automatisch meegenomen bij de uitlijning van de as.