ISO CAT III trillingsanalist

Wordt een gecertificeerde trillingsanalist!

CURSUSINHOUD

De opleiding wordt volledig opgebouwd volgens de norm DIN ISO 18436-2. De materie wordt overgebracht met menig interactieve animaties om de theoretische benadering zo praktisch mogelijk te maken. De ervaring van de lesgevers is hierbij een De opleiding wordt volledig opgebouwd volgens de norm DIN ISO 18436-2. De materie wordt overgebracht met menig interactieve animaties om de theoretische benadering zo praktisch mogelijk te maken. De ervaring van de lesgevers is hierbij een noemenswaardig pluspunt. Indien je het examen succesvol aflegt, wordt je een gecertificeerde trillingsanalist volgens de ISO norm 18436-2. Het finale examen houdt een multiple-choice vragenlijst in met 100 vragen die ingevuld moeten worden in 240 minuten. Je slaagt indien er een score behaald wordt van minimum 70%.

LOOPTIJD

Examen op maandag 24 juni.

DEELNEMERS

Maximum 15 personen 

DOELGROEP

Basisopleiding trillingsanalyse voor service technici, managers en engineers die industriële trillingsmetingen en eerstelijns analyses uitvoeren of resultaten moeten interpreteren.

VEREISTEN

De cursist is in het bezit van een ISO Cat II certificaat als voorwaarde om deel te nemen. Naast het deelnemen aan de cursus en het slagen voor het examen moet er ook een relevante ervaring van 36 maanden voorgelegd kunnen worden.

DOCENTEN

Jo Schepers, Bram Corne